Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Vaculčiaková Ľudmila, Mgr.

0
07:00-07:45
1
07:50-08:35
2
08:40-09:25
3
09:35-10:20
4
10:35-11:20
5
11:30-12:15
6
12:45-13:30
7
13:35-14:20
Po
SJL
II.AVAC
SJL
II.AVAC
MAT
II.AVAC
PVO
II.AVAC
TSV
II.ATEV
Ut
SJL
II.AVAC
SJL
II.AVAC
MAT
II.AVAC
HUV
VII.AUNI2
St
SJL
II.AVAC
SJL
II.AVAC
MAT
II.AVAC
PVO
II.AVAC
TSV
II.ATEV
Št
SJL
II.AVAC
MAT
II.AVAC
TSV
II.ATEV
VYV
II.AVAC
VYV
II.AVAC
Pi
SJL
II.AVAC
SJL
II.AVAC
MAT
II.AVAC
HUV
II.AVAC
HUV
VI.AUNI1