Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Vaculčiaková Ľudmila, Mgr.

1
07:50-08:35
2
08:40-09:25
3
09:35-10:20
4
10:35-11:20
5
11:30-12:15
6
12:45-13:30
7
13:35-14:20
Po
SJL
I.AVAC
SJL
I.AVAC
MAT
I.AVAC
TSV
I.ATEV
Ut
SJL
I.AVAC
SJL
I.AVAC
MAT
I.AVAC
HUV
V.AUNI2
TSV
I.ATEV
St
SJL
I.AVAC
SJL
I.AVAC
MAT
I.AVAC
VYV
I.AVAC
VYV
I.AVAC
Št
SJL
I.AVAC
SJL
I.AVAC
MAT
I.AVAC
PVO
I.AVAC
Pi
SJL
I.AVAC
TSV
I.ATEV
MAT
I.AVAC
HUV
I.AVAC