Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Školské kolo OAJ

V decembri 2021 sa konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka v dvoch kategóriách.
Výsledky školského kola olympiády z anglického jazyka 2021/2022 : 

Kategória 1A  (5., 6., 7. ročník) : 1. miesto – Júlia Kanošová (7.A)

                                                           2. miesto  – Alžbetka Bodnáriková (7.A)

                                                           3. miesto – Júlia Gajdová (6.A)

Kategória 1B (8., 9. ročník) : 1. miesto – Liliana Bernadičová (8.A)

                                                     2. miesto – Jakub Kanoš (9.A)

                                                     3. miesto – Bianka Tlučáková (9.A)  

Okresné kolo OAJ

Dňa 13.1.2022 sa konalo online okresné kolo z anglického jazyka

1.miesto v kategórii mladších žiakov 1A obsadila Júlia Kanošová, žiačka 7.A našej školy v konkurencii najlepších žiakov z ôsmich škôl z nášho okresu.

1A : 1. miesto – J. Kanošová, ZŠ s MŠ Pohorelá

        2. miesto –  ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionierska 4, Brezno

        3. miesto – Gymnázium J. Chalupku Brezno  

V kategórii starších žiakov 1B obsadila Liliana Bernadičová výborné 4. miesto v konkurencii 11 najlepších žiakov z nášho okresu.

1B : 1. miesto – ZŠ s MŠ, Pionierska 2, Brezno

        2. miesto – ZŠ s MŠ K. Rapoša, Pionerska 4, Brezno

        3. miesto – Spojená škola, Hlavná 1, Pohronská Polhora

        4. miesto – L. Bernadičová, ZŠ s MŠ Pohorelá 

Konkurencia bola veľká a úlohy veľmi náročné. Online olympiáda pozostávala zo štyroch častí, a to gramatickej, zo slovnej zásoby, z čítania s porozumením a počúvania s porozumením, pričom úlohy boli časovo limitované. 

Mgr. Marianna Kalmanová