Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Kontakt

Adresa:

Základná škola s materskou školou v Pohorelej
Kpt. Nálepku 878 / 159
976 69 Pohorelá

Telefónne čísla:

ZŠ: 048 / 6196 130
MŠ: 048 / 6196 137
ŠJ: 048 / 6196 103
Mobil: 0911 110 295

Fakturačné údaje:

IČO: 378 283 63
DIČ: 202 161 0448, nie sme platiteľmi DPH
Bankové spojenie: Prima banka
IBAN: SK26 5600 0000 0020 8813 2006
Swift: KOMASK2X