Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Rodičia

Aktuality pre rodičov

Výsledky volieb zástupcov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Pohorelá

sep 23, 2021688

Správa z voľby členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Pohorelá.   Pedagogickí zamestnanci MŠ Voľby jedného zástupcu pedagogických zamestnancov materskej školy sa uskutočnili 20.09.2021 v priestoroch materskej školy od 07:30 do 15:00 hod. Hlasovací lístok obsahoval mená 3 pedagogických zamestnancov materskej školy, ktorí sú oprávnení kandidovať do Rady školy…

Podmienky prezenčnej výučby žiakov ZŠ a detí MŠ od pondelka 26. 4. 2021

apr 23, 2021564

Na základe Usmernenia pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl vydaného dňa 24.02.2021 MŠVVaŠ SR a na základe rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou od 19. apríla 2021 riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje rodičom: Prezenčná výučba môže pokračovať, ak rodičia spĺňajú podmienky uznesenia vlády č. 77/2021 z 5. februára 2021, z…

Správa Rodičovského združenie pri základnej škole v Pohorelej za šk. rok 2019/2020

okt 26, 2020620

Vážení rodičia a priatelia školy, vzhľadom na tohtoročnú nepriaznivú situáciu si Vám dovoľujeme sprístupniť najdôležitejšie informácie týkajúce sa Rodičovského združenia pri základnej škole v Pohorelej. Poplatky do rodičovského združenia za šk. rok zostávajú nezmenené: – 8,-€ príspevok na žiaka, – 2,-€ členský príspevok za rodiča (platí iba 1 z rodičov).…

Rodičovské združenie – Deň otvorených dverí

dec 11, 2018518

V utorok 11. 12. 2018 od 14.30 do 16:00 hod. sa v priestoroch školy uskutočnilo rodičovské združenie s možnosťou konzultovať prospech a dochádzku žiakov so všetkými vyučujúcimi. Mgr. Jozef Šajša riaditeľ školy

Plenárne rodičovské združenie 09.10.2018

okt 9, 2018548

Riaditeľstvo školy a Rodičovské združenie pri základnej škole v Pohorelej zorganizovalo pre všetkých rodičov plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutočnilo dňa 09.10.2018 o 15.30 hod. v priestoroch školskej jedálne ZŠ s MŠ Pohorelá. Po zasadnutí sa uskutočnili triedne rodičovské združenia s voľbou triednych dôverníkov.