Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

3. ročník regionálnej súťaže Moja obec

Dňa 22. mája 2024 sa konal 3. ročník súťaže Moja obec s témou Rok na dedine – zvyky a tradície, ktorú zorganizovala naša ZŠ s MŠ v Pohorelej vďaka vedeniu školy, obetavému organizačnému tímu metodického združenia a nepedagogických zamestnancov, kolektívu školskej jedálne, zriaďovateľovi a sponzorom. Hoci aj tento ročník privítal súťažiacich a hostí upršaným počasím,

Projekt z nadačného fondu dm drogerie v Nadácii Pontis

Základnej škole s materskou školou Pohorelá sa znova podarilo získať 4 849,52 € z Nadačného fondu dm drogérie v Nadácii Pontis na projekt Stena, pouč ma 2! Cieľom projektu je pokračovanie v revitalizácii školského areálu s dôrazom na udržateľnosť a ekológiu. Dátum začatia projektu je 01.04.2024 a všetky práce by sa mali ukončiť do 30.09.2024. Areál školy je

Deň Matiek 2024 v Pohorelej – Srdcia plné lásky a hudby

V popoludňajších hodinách, 12. mája 2024 sa amfiteáter v malebnom dedinke Pohorelá naplnil vďačnosťou a oslavou. Deň Matiek bol tento rok výnimočný nielen pre svoj bohatý program, ale aj pre srdcia plné lásky, ktoré sa tu zišli. Úvodným slovom zaujali Natálka Tešlárová a Saška Puškárová, ktoré s gráciou a šarmom sprevádzali celý program. Ich teplé

Meteorologická stanica Telgárt – exkurzia

Dňa 3.5.2024 sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili exkurzie v meteorologickej stanici v Telgárte. Exkurzia začala v dôležitej časti, a to v záhrade, kde nám pán Peter Halaj ukázal, pomenoval a vysvetlil činnosť jednotlivých prístrojov. Informoval nás tiež o meraniach, ktoré sa vykonávajú v priebehu dňa. Následne sme sa presunuli do vnútorných priestorov, kde nám ukázal prístroje,

Dejepisná olympiáda – Krajské kolo

Aj v tohtoročnom krajskom kole dejepisnej olympiády v Banskej Bystrici, preukázala skvelé vedomosti z dejepisu víťazka okresného kola Alžbeta Bodnáriková, ktorá reprezentovala našu školu. Okrem učiva príslušného ročníka a regionálnej histórie sa tento rok úlohy olympiády sústredili na spoznávanie interiéru, exteriéru a histórie slovenských hradov a zámkov. V jej kategórii si vedomosti overilo 26 súťažiacich.

Zápis detí do materskej školy od 2. mája 2024

Zápis detí do materskej školy sa bude konať od 02. mája 2024 do 10. mája 2024 vyplnením priloženého elektronického formulára Prihláška do materskej školy (sprístupnená bude od 02.05.2024).   Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy môžu podať rodičia dvoj až šesťročných detí.   Rodič dieťaťa (zákonný zástupca) je povinný prihlásiť svoje dieťa na povinné

Najbohatšie ekosystémy planéty Zem

Deti sú dôležitým kľúčom k ochrane prírody a zvierat. O pár rokov budú práve oni rozhodovať o ochrane životného prostredia alebo o jeho zničení. Ak sa nám podarí vychovať celú jednu generáciu ľudí so záujmom o prírodu a zvieratá, môže sa objaviť veľké množstvo mladých ľudí s rešpektom voči planéte a voči životu vôbec. A

Rovesnícke vzdelávanie – Inovatívna hodina slovenského jazyka

V duchu spolupráce a vzájomnej podpory sa žiaci 7.A triedy dňa 5. apríla 2024 stali učiteľmi svojich mladších kamarátov z 2.A triedy. S cieľom poskytnúť im základy slovenského jazyka, pripravili hodinu plnú zábavy a učenia. Siedmaci, vyzbrojení vedomosťami a entuziazmom, sa pustili do prípravy hodiny. Rozdelili si úlohy a vytvorili plán, ktorý zahŕňal abecedu, skladanie

Marec – Mesiac knihy – Ako šiestaci a siedmaci inšpirovali svojich spolužiakov k čítaniu

V marci, mesiaci venovanom knihám, žiaci šiesteho a siedmeho ročníka sa rozhodli podeliť o svoju vášeň pre literatúru tým najlepším možným spôsobom – zdieľaním kníh, ktoré ich v poslednom polroku najviac oslovili. Každý žiak, ktorý doma číta, si do školy priniesol knihu, ktorá ho zaujala, rozšírila jeho obzory alebo ho jednoducho bavila. Niektorí sa podelili