Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá zrealizovala projekt „Stena, pouč ma!“

Dňa 3.novembra 2023 bol náš projekt zaradený medzi úspešne ukončené projekty. Grant z Nadačného fondu dm prispel k zrealizovaniu pozitívnej zmeny v školskom areáli. Vytvorili sme nové náučné panely, živé steny. Prostriedky sme použili na nákup exteriérového smetného koša na triedený zber, ďalej sme kúpili náučnú interaktívnu tabuľu ROTEN mini STROMY PEXESO javor, lipa, jarabina,

BUBNOVAČKA 2023

            S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Práve preto sa naša škola zapojila do projektu BUBNOVAČKA 2023. BUBNUJEME, ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ! V tento deň si žiaci a učitelia našej školy priniesli hrnce, bubny, fľaše,

Burza zimného oblečenia

Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878  Pohorelá Vás srdečne pozýva na zimnú burzu detského oblečenia a obuvi, ktorá sa uskutoční 01.12.2023 (15:00 – 18:00 hod.) v jedálni Základnej školy. Veci musia byť čisté, nepoškodené. Príďte si nakúpiť prípadne vymeniť zimné detské oblečenie a obuv či športové potreby za nízke ceny. Tešíme sa na Vašu návštevu a pekné popoludnie.

Hrozba na internete !

Vážení rodičia, na základe informácie Národného bezpečnostného úradu SK — CERT si dovoľujeme upozorniť na nebezpečnú skupinu na Whatsapp komunikačnej platforme. Dovoľujeme si upozorniť na skupinu “Pridej co nejvíc lidí ” na sociálnej sieti Whatsapp, ktorá sa aktuálne šíri medzi žiakmi základných škôl v Čechách a na Slovensku a podľa spravodajstva z ČR sprístupňuje deťom

Eko prednáška Blue Life

Dňa 15.11. 2023 sa žiaci mohli na vlastné oči presvedčiť aký je život dobrovoľníkov, ktorí sa snažia čistiť ostrovy od plastov v ďalekej Indonézií. Lektori Miška a Tomáš žiakom porozprávali o svojich zážitkoch a ukázali im autentické zábery natočené v tejto prekrásnej prírode. Prednáška nás všetkých donútila zamyslieť sa, či robíme naše každodenné činnosti správne, alebo ich robíme

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – Školské a okresné kolo – kategória C

Dňa 17. októbra 2023 sa uskutočnilo školské kolo postupovej súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka, ktorá bola určená žiakom 8. a 9.ročníka.  Do školského kola OSJL sa zapojilo 6 žiakov, ktorí absolvovali ako prvú – písomnú časť súťaže. Písomný test, ktorý sa bol online, obsahoval 25 otázok, na vypracovanie ktorých mali žiaci 35 minút. Druhá – písomná časť

Súťaž v anglickom jazyku „Let´s play“

15. november bol pre našich žiakov Martina Turčana (4.A) a Adama Rochovského (3.A) skúškou jazykových schopností a merania si síl so svojimi rovesníkmi z iných škôl. Základná škola v Heľpe zorganizovala už deviaty ročník súťaže v anglickom jazyku pre žiakov 1.stupňa. Súťažilo sa opäť vo dvojiciach, aby deti nabrali odvahu, veď anglický jazyk sa učia

Prvé ,,Športové zápolenie“

Aj v školskom roku 2023/2024 sa budeme snažiť formovať zdravý telesný rozvoj žiakov nielen na hodinách telesnej a športovej výchovy, ale tiež na športových záujmových krúžkoch a školských súťažiach. Raz mesačne organizujeme – “Športové zápolenie“, kde sa športovými činnosťami zameriame na rozvíjanie vytrvalosti, rýchlosti, obratnosti, pozornosti a sily, čo vedie u žiakov k upevňovaniu morálnych vôľových vlastností

Burza informácií

Dňa 08.11.2023 sa v Závadke nad Hronom v Spoločenskom dome pod záštitou ÚPSVaR konala „Burza informácií“. V rámci burzy sa mali možnosť prezentovať študijne a učebné odbory stredných škôl Banskobystrického kraja. Zaujímavosťou boli praktické ukážky žiakov, ktorý za svoju prácu získali aj ocenenia.   Cieľ– úspešné uplatnenie sa na trhu práce   Naši žiaci uvítali