Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Turnaj vo vybíjanej dievčat a minifutbale chlapcov pri príležitosti ukončenia školského roka 2020/2021

Po iné roky sa turnaj vo vybíjanej dievčat a minifutbale chlapcov vždy konal pri príležitosti  Dňa detí. Situácia okolo svetovej pandémie ovplyvnila okrem iného aj oslavu tohto nášho sviatku. Preto sme sa rozhodli, že si spoločné športové súťaženie presunieme na koniec školského roka, na 25. júna 2021. Proti sebe nastúpili 4 družstvá dievčat a chlapcov.

Vyhodnotenie súťaže: ZBER ŠÍPOK SPOLOČNE S LESMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Túto jeseň sme sa už po štvrtýkrát spolu s LESMI Slovenskej republiky zúčastnili oprášenej starej tradície školského zberu a projektu ZBER ŠÍPOK SPOLOČNE S LESMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Projekt bol organizovaný súťažnou formou, aby sa žiaci, či už ako kolektív alebo jednotlivci, chceli zapojiť do zberu šípok. Každý, kto sa projektu zúčastnil, získal skvelý darček – balíček

Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu 30. júna 2021 o 9:30 hod. samostatne v triedach ZŠ s MŠ Pohorelá. O 8:00 hod. sa v miestnom kostole bude konať slávnostná svätá omša pri príležitosti ukončenia školského roku. Slávnostný deň ukončíme spoločnou rozlúčkou s deviatakmi približne od 10:00

Stretnutie rodičov budúcich prvákov v ZŠ

STRETNUTIE  RODIČOV  DETÍ   PRE  PRVÝ  ROČNÍK  ZŠ NA  ŠKOLSKÝ  ROK  2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 24.06.2021  o 15:30 hod. v 2. pavilóne na prízemí, trieda IV.A   Na stretnutí je potrebné predložiť: rodný list dieťaťa, preukaz poistenca dieťaťa, občiansky preukaz rodiča, poplatok 10, – € .   Rodičia sa oboznámia s prostredím základnej školy a s podmienkami

Virtuálna prehliadka viedenského sídla OSN vo Viedni

Dňa 17. júna 2021 sa žiaci 8. a 9. ročníka našej základnej školy zúčastnili virtuálnej prehliadky pobočky OSN vo Viedni. Počas 60 minút nás sprevádzala Slovenka Lucia Murínová, ktorá v tejto medzinárodnej inštitúcii pracuje ako sprievodkyňa. Spolu s ňou sa nám venoval aj jej kolega Henri z Filipín. V úvode nám porozprávala o histórii vzniku OSN, o jej 4

Beseda ÚPSVaR

Dňa 14.6.2021 a 15.6.2021 sa konali besedy realizované pani Mgr. V. Vitézovou z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny: Odbor sociálnych vecí a rodiny – Referát poradensko-psychologických služieb.   Témou pre 5. ročník bolo – Vývinové obdobia a budovanie kvalitných priateľstiev. Žiaci boli zapájaní do rôznych aktivít, diskutovali o spoločných prvkoch vo svojom správaní a identifikovali objavujúce

Riaditeľské voľno v ZŠ

Oznámenie   Riaditeľ  ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že podľa § 150 ods. 5, zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa poskytuje z organizačných dôvodov (výmena okien v kuchyni a školskej jedálni)   riaditeľské voľno: Základná škola   18. 6. 2021 (piatok).

Riaditeľské voľno v MŠ

Oznámenie   Riaditeľ  ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že podľa § 150 ods. 5, zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa poskytuje z organizačných dôvodov   riaditeľské voľno: Materská škola   17. – 18. 6. 2021 (štvrtok, piatok),   Zároveň Vám oznamujeme, že v

Banskobystrické Pierko 2021

Verejná knižnica Mikuláša Kováča pripravila už štvrtý ročník autorskej literárnej súťaže v písaní poézie a prózy pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ a žiakov literárno-dramatických odborov ZUŠ pod názvom: Banskobystrické Pierko 2021. Hlavným zámerom bolo nájsť a podporiť literárne nadané deti, s ktorými by knižnica mohla aj po skončení súťaže pracovať a rozvíjať ich

Prednáška „Prevencia fajčenia“

   Svetová zdravotnícka organizácia v roku 1987 vyhlásila 31. máj za „Svetový deň bez tabaku“. Cieľom tohto svetového dňa je zvyšovať zdravotné uvedomenie o škodlivosti aktívneho a pasívneho fajčenia, ktoré spôsobuje závažné zdravotné následky. Fajčením a jeho negatívnym vplyvom na zdravie je najviac ohrozená skupina detí a adolescentov. Až 90% z tých, ktorí sa stanú pravidelnými fajčiarmi v dospelosti začína fajčiť