Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

ZBER ŠÍPOK SPOLOČNE S LESMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Začiatok zberu šípkových plodov je od 26.09.2022 do 28.10 2022. Šípky je potrebné zbierať do papierových vrecúšok alebo textilných tašiek. Šípky sa budú odovzdávať p. učiteľke Kataríne Kanošovej v poslednom modrom pavilóne alebo v triede triednemu učiteľovi. Každý, kto sa zúčastní projektu, získa malý darček ako odmenu na pamiatku. Samozrejme, najlepší zberači – jednotlivci budú odmenení zaujímavými

Riaditeľské voľno 16.09.2022

Oznámenie Riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň 16.09.2022 (piatok) riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani materská škola, školská jedáleň a školský klub detí. Riadne vyučovanie bude

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje všetkým rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 bude v pondelok 5.9.2022 o 9:30 hod.  O 8:00 hod. bude v rímskokatolíckom kostole v Pohorelej slávnostná svätá omša. Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční na školskom dvore, v prípade nepriaznivého počasia v kmeňových triedach prostredníctvom školského rozhlasu. Obed sa v tento deň nevydáva

Naša škola má novú Ekoučebňu

Výhodou našej školy je, že jej súčasťou je krásny prírodný areál, v ktorom je možné využívať prírodné vyučovacie prostredie uplatňovaním názorných vyučovacích metód a outdoorového vyučovania. Dňa 13.5.2022 sa začali stavebné práce pod tretím pavilónom, čím sa nám podarilo zrealizovať niekoľkoročné úsilie o vybudovanie Ekoučebne. Výstavba bola dokončená 7.6.2022. Ekoučebňu slávnostne otvoril 24.6.2022 riaditeľ školy Mgr.

Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 30. júna 2022 o 9:30 hod. samostatne v triedach ZŠ s MŠ Pohorelá. O 8:00 hod. sa v miestnom kostole bude konať slávnostná svätá omša pri príležitosti ukončenia školského roku. Slávnostný deň ukončíme spoločnou rozlúčkou s deviatakmi približne od 10:00

Olympiáda materských škôl

15.jún 2022 bol pre našu materskú školu slávnostným dňom. V konkurencii materských škôl okresu Brezno sme na športovej olympiáde získali tretie miesto. Za každú školu mohli súťažiť dvaja chlapci a dve dievčatá. Pohorelú reprezentovali: Margaréta Hlaváčová, Šimon Polák, Matúš Refka,  Vladimíra Ševcová. Všetci štyria stáli na stupni víťazov za výsledok v štafete, v ktorej sa delili o druhé a tretie miesto

Banská Štiavnica – školský výlet

Po nechcenej dvojročnej pauze sme sa 14.6.2022 konečne mohli vypraviť na školský výlet. Naše kroky viedli do Banskej Štiavnice. Banská Štiavnica je historické slobodné kráľovské banské mesto na strednom Slovensku s výrazne multikultúrnou minulosťou. Známe je ťažbou kovov, významnou banskou legislatívou, samosprávou a akademickou tradíciou. Žiaci 6. až 9. ročníka a pani učiteľky – Skladaná,

Účelové cvičenie 24.6.2022

Predposledný týždeň školského roka sme si spestrili účelovým cvičením pre žiakov druhého stupňa. Deň sme strávili v areáli našej školy, kde na žiakov čakalo 12 stanovíšť s týmito úlohami: vlajky, hod granátom, matematická úloha, streľba  na futbalovú bránu/do koša, viazanie uzlov, správny kód, streľba zo vzduchovky, poskytnutie predlekárskej prvej pomoci,  poznávanie stromov, rambo dráha, slepá mapa,

Englishstar – medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

Dňa 17.5.2022 sa konala na našej škole medzinárodná súťaž v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa  28 žiakov našej školy z prvého a druhého stupňa. Žiaci vypracovávali testy, ktoré obsahovali náročné úlohy na preverenie ich vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby a čitateľskej gramotnosti z anglického jazyka. Testy preverili vedomosti žiakov rôznych ročníkov, skladali sa z učiva a štandardov príslušných ročníkov. Žiaci mali limitovaný čas na

Školský koncoročný výlet 5.A

Vo štvrtok 16. júna 2022 sme sa konečne, po dlhých pandemických opatreniach, vybrali na školský výlet do Banskej Bystrice. Cestovali sme minibusom. Mysleli sme si, že sa nezmestíme, no keď pán šofér vysunul bočné sedadlá, boli sme prekvapení, koľko sa doň ľudí zmestí. Pani učiteľka Mariana Krupová a pani ekonómka Marcela Frajtová nás sprevádzali celou Bystricou,