Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Najbohatšie ekosystémy planéty Zem

Deti sú dôležitým kľúčom k ochrane prírody a zvierat. O pár rokov budú práve oni rozhodovať o ochrane životného prostredia alebo o jeho zničení. Ak sa nám podarí vychovať celú jednu generáciu ľudí so záujmom o prírodu a zvieratá, môže sa objaviť veľké množstvo mladých ľudí s rešpektom voči planéte a voči životu vôbec. A

Rovesnícke vzdelávanie – Inovatívna hodina slovenského jazyka

V duchu spolupráce a vzájomnej podpory sa žiaci 7.A triedy dňa 5. apríla 2024 stali učiteľmi svojich mladších kamarátov z 2.A triedy. S cieľom poskytnúť im základy slovenského jazyka, pripravili hodinu plnú zábavy a učenia. Siedmaci, vyzbrojení vedomosťami a entuziazmom, sa pustili do prípravy hodiny. Rozdelili si úlohy a vytvorili plán, ktorý zahŕňal abecedu, skladanie

Marec – Mesiac knihy – Ako šiestaci a siedmaci inšpirovali svojich spolužiakov k čítaniu

V marci, mesiaci venovanom knihám, žiaci šiesteho a siedmeho ročníka sa rozhodli podeliť o svoju vášeň pre literatúru tým najlepším možným spôsobom – zdieľaním kníh, ktoré ich v poslednom polroku najviac oslovili. Každý žiak, ktorý doma číta, si do školy priniesol knihu, ktorá ho zaujala, rozšírila jeho obzory alebo ho jednoducho bavila. Niektorí sa podelili

Vybíjaná – 1. ročník turnaja žiakov 1. stupňa

19. apríla sa konal 1. ročník turnaja vo vybíjanej, ktorý zorganizovalo Metodické združenie pri ZŠ s MŠ Pohorelá v rámci celoročnej úlohy zameranej na rozvoj pohybových zručností a zdravý životný štýl. Vybíjaná je obľúbená športová hra u mladších žiakov a takto deti dostali príležitosť stretnúť sa a zmerať si v nej sily. Do turnaja sa

32. ročník speváckej súťaže Slávik Slovenska

11. apríla sa našou školou niesol spev ľudových piesní, pretože sa konalo školské kolo súťaže Slávik Slovenska. Súťažilo sa v 3. kategóriách. Najviac zastúpená bola 1. spevácka kategória určená žiakom 1. – 3. ročníka, kde predviedlo svoje spevácke kvality 11 súťažiacich. V druhej kategórii súťažili žiaci 4. – 6. ročníka a 3. kategória patrila už

Exkurzia v Martine

Dňa 9. apríla 2024 sme sa z Pohorelej vydali na vzdelávaciu cestu do srdca Slovenska – na exkurziu do Martina. Sprievodkyňami nášho dobrodružstva boli Mgr. Mariana Krupová, Mgr. Marianna Kalmanová, Ing. Katarína Kanošová a Bc. Irina Tešlárová, ktoré nám otvorili brány poznania. Po príchode do Martina sme navštívili Maticu Slovenskú, kde nás čakala fascinujúca prednáška

Burza jarného oblečenia

Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878  Pohorelá Vás srdečne pozýva na na jarnú burzu detského oblečenia a obuvi, hračiek, kníh a športových potrieb, ktorá sa uskutoční v piatok 19.04. 2024 (15:00 – 18:00 hod.) v jedálni Základnej školy. Veci musia byť čisté, nepoškodené. Príďte si nakúpiť prípadne vymeniť jarné detské oblečenie, obuv, hračky,

Rodičovské združenie – Deň otvorených dverí

Vážení rodičia, v stredu 17. 04. 2024 od 14.30 do 16:30 hod. sa v priestoroch školy uskutoční rodičovské združenie s možnosťou konzultovať prospech a dochádzku žiakov so všetkými vyučujúcimi. Srdečne Vás pozývame na stretnutie so všetkými pedagógmi, ktorí budú čakať na Vaše otázky v kmeňových triedach a kabinetoch. Mgr. Jozef Šajša,riaditeľ školy

Horehronská valaška 2024

Dňa 7.4.2024 Stredoslovenské osvetové stredisko organizovalo 61. ročník súťažnej prehliadky detského folklóru v Telgárte. Náš Detský folklórny súbor Mladosť Pohorelá sa zúčastnil s veľkým úspechom, zastúpené boli takmer všetky súťažné kategória. V sólo speve mala veľký úspech predškoláčka Alenka Hlaváčová – získala zlaté pásmo a zvláštne ocenenie za presvedčivé zvládnutie obzvlášť náročného piesňového repertoáru. V sólo speve