Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Oslávenci – Február

              Žiacky parlament si pripravil narodeninové prekvapenie pre spolužiakov. Touto cestou im prajeme Všetko najlepšie k narodeninám. Oslávenci mesiaca FEBRUÁR: 5.A Emanuel Harvan, Drahomíra Sojková 6.A Peter Frajt 7.A Boris Vasil 7.B Karolína Šarišská, Kováčová Viktória 8.A Daniel Boháč 9.A Nina Vojtková     Koordinátor žiackeho parlamentu: Mgr. Henrieta Pocklanová,

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy

Vážení rodičia, slávnostný zápis detí do prvého ročníka ZŠ pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční 12. apríla 2023 o 15:00 hod. v priestoroch školskej jedálne ZŠ s MŠ Pohorelá. Zápisu sa zúčastnia deti v sprievode rodičov. Rodič dieťaťa (zákonný zástupca) je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ak dieťa

Modrý deň

Svetový deň vody si každoročne pripomíname 22.3.2023, a preto prišli žiaci oblečení v modrom oblečení. Ľudia, rastliny, živočíchy potrebujú vodu. Bez nej by nebol život na Zemi. Voda má zásadný vplyv na ľudské zdravie. Bez potravy človek vydrží niekoľko týždňov, ale bez vody iba pár dní. My sme si tento významný deň pripomenuli rôznymi aktivitami

Piate ,,Športové zápolenie“

Piate  ,,Športové zápolenie “  sa uskutočnilo 29. marca 2023.   Zúčastnilo sa ho 18 žiakov 1. stupňa. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Prvá kategória: žiaci 1. a 2. ročníka, druhá kategória: žiaci 3. a 4. ročníka. Aj tento deň čakali na žiakov dve, trocha netradičné,  disciplíny. Prvou disciplínou bol  ,,Sparťanský prekážkový beh“ . Žiaci mali čo najrýchlejšie vyliezť na

S Tomášom Šmátralom o najbohatších ekosystémoch planéty Zem

Aktivista Tomáš Šmátrala spolu so svojou priateľkou Michaelou Kršákovou sa už niekoľko rokov venuje dobrovoľníctvu. Pomáhajú čistiť oceán od plastov, monitorovať dažďový prales, ničiť pytliacke pasce  a prispievať k vzdelávaniu miestnych obyvateľov. V rámci projektu NEPZ – Najbohatšie ekosystémy planéty Zem (Green Life, Blue Life), prednášajú na školách . Dňa 24.03. 2023 Tomáš s Miškou navštívili aj

Svetový deň vody

Dňa 22. marca si celý svet pripomína dôležitosť a mimoriadny význam vody pre ľudstvo a život. Svetový deň vody je medzinárodná aktivita, ktorej myšlienka vznikla v roku 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro. Pri príležitosti tohto dňa sme na hodinách techniky so žiakmi 7. až 9. ročníka navštívili

PaedDr. Dagmar Krupová si z rúk ministra školstva prevzala ocenenie

Dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký udelil 10. marca 2023 Veľkú medailu, Malú medailu a Ďakovný list sv. Gorazda pedagógom, ktorí sa pričinili o rozvoj školstva na Slovensku. Ocenenia si za prácu v prospech vzdelávania a výchovy z rúk pána ministra prevzalo 60 pedagógov z celého Slovenska. Riaditeľstvo ZŠ s

NAJLEPŠIA ŠKOLA v okrese Brezno

Na základe hodnotenia výsledkov žiakov sa naša ZŠ s MŠ  Pohorelá umiestnila na 1. mieste  v rámci okresu Brezno v rebríčku hodnotenie škôl INEKO, ktorý môže byť pomocným, užitočným ukazovateľom pri výbere školy.   V rámci Banskobystrického kraja bola ZŠ s MŠ Pohorelá v TOP 30 škôl, kde sa opäť žiadna iná škola z okresu

Štvrté ,, Športové zápolenie“

        V stredu 22. februára 2023 sa znova pre žiakov našej základnej školy uskutočnilo ďalšie ,, Športové zápolenie“. Zúčastnilo sa ho 24 žiakov 1. stupňa. Žiaci súťažili znova v dvoch kategóriách. Prvá kategória: žiaci 1. a 2. ročníka, druhá kategória: žiaci 3. a 4. ročníka. Žiakov čakali dve disciplíny. Prvou disciplínou bol ,, Člnkový beh “