Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

Dňa 18. marca 2022­­­ sa uskutočnilo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína v Brezne v CENTRE VOĽNÉHO ČASU. Prvý stupeň reprezentovali Alex Baksa z 2.A, ktorý recitoval prózu a Karolína Kamzíková zo 4.A, ktorá mala recitovať poéziu, lenže z dôvodu ochorenia sa nemohla zúčastniť, a preto ju zastúpil Filip Datko zo 4.A. Na druhom stupni boli dve kategórie. II.  kategóriu reprezentovali Lucia Gandžalová

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

„Na našej škole sa počas marca, konkrétne 10. marca 2022 odohralo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Keď nás pani učiteľky zavolali, všetci sme boli trochu skľúčení. Sedeli sme v triede 8.A, pani učiteľky nám povedali, že začneme poéziou najmladšej kategórie. Ako vždy som išla prvá ja. Postavila som sa pred žiakov a spustila smiešnu báseň. Bol

Projektové vyučovanie v 2.A

5. marec sa v 2.A niesol v duchu projektového vyučovania. Témou „Živočíchy“ sa žiaci zaoberali počas celého vyučovania. V skupinách vypracovávali rôzne úlohy, kde sa dozvedeli veľa zaujímavostí o rôznych živočíchoch. Učili sa vyhľadávať potrebné informácie z rôznych zdrojov, pripravili si obrázkový materiál. Výsledkom ich práce sa stali pekné informačné plagáty, ktoré prezentovali ostatným spolužiakom.

VŠETKOVEDKO

V utorok 30.11.2021, sa na našej škole uskutočnila súťaž Všetkovedko. Žiaci  preukázali svoje vedomosti zo slovenského jazyka, matematiky, prvouky, prírodovedy, anglického jazyka a zo všeobecného prehľadu o spoločnosti. Súťaže sa zúčastnilo 16 žiakov 2.-4. ročníka. Najlepšie výsledky dosiahli títo žiaci: Martin Turčan z 2.A triedy, Bianka Boháčová a Bibiana Rochovská z 3.A triedy a Andrej

OZNAM: Jarné prázdniny

Vážení rodičia a žiaci, od 7. marca 2022 (pondelok) do 11. marca 2022 (piatok) sú jarné prázdniny. Žiaci nastupujú do školy 14. marca 2022 (pondelok). Veríme, že si ich užijete v zdraví a načerpáte veľa energie.

Lyžiarsky výcvik 2022

„Hurá, lyžiarsky!“ mohli opäť zvolať žiaci 7. a 8. ročníka a spolu s nimi aj inštruktori Mgr. Jozef Šajša, Mgr. Andrea Kriaková a pedagogický dozor Bc. Erika Tereková. Lyžiarsky výcvik sa konal v dňoch od 14.2.2022 do 18.2.2022 v SKI Resort Levočská Dolina. Prebiehal v dĺžke 6 hodín denne podľa vopred vypracovaného plánu pod vedením

14. ročník Dejepisnej olympiády

Konfucius povedal: „Múdrym som sa nenarodil. To iba usilovným štúdiom minulosti som začal rozumieť prítomnosti.“ Aj medzi našimi žiakmi sú takí, ktorí si obľúbili históriu a v štúdiu minulosti sa snažia pochopiť prítomnosť a budúcnosť. Svoje vedomosti dokázali na dejepisnej olympiáde. Do okresného kola postúpili víťazky školského kola – Júlia Kanošová  a Alžbeta Bodnáriková zo

EXPERT geniality show

„Ak uspejete iba raz, môže to byť náhoda. Pokiaľ uspejete dvakrát, môže to byť šťastie. Pokiaľ uspejete trikrát, tak vďaka usilovnosti a pracovitosti.“ Týmto heslom sa riadili aj niektorí naši experti, ktorí sa do súťaže zapojili viackrát. Vedomostná súťaž EXPERT geniality show je už každoročne jedinečnou príležitosťou porovnať svoje vedomosti a všeobecný rozhľad so žiakmi iných

Vyučovanie obnovené od pondelka 14.02.2022

Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že vyučovanie bude od pondelka 14.02.2022 prebiehať v normálnom prezenčnom režime. Žiadame, aby ste svoje deti pred nástupom do školy doma otestovali antigénovými samotestami na ochorenie COVID-19. Ďakujeme za porozumenie.   Odporúčame Vám monitorovať zdravotný stav detí, v prípade zhoršenia resp. podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 využite doručené antigénové

Darujte 2 % z dane pre našu školu v Pohorelej

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia našich žiakov, priaznivci našej školy. Blíži sa ročné zúčtovanie a možnosť poukázať 2% (3%) dane mimovládnym organizáciám. Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie uvedených 2% (3%) dane našej škole  prostredníctvom občianskeho združenia OPORA Pohorelá. Vopred Vám ďakujeme za Vašu podporu, ak sa rozhodnete poukázať 2% dane nášmu subjektu. Na