Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko

V stredu 14. februára 2024 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola súťaže v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko.

Túto súťaž pravidelne organizuje Centrum voľného času Brezno v spolupráci s pracoviskom Matice slovenskej v Brezne. Súťažilo sa v 3 kategóriách. V 1. kategórii našu školu reprezentovala Iveta Halušková z 3.A triedy a v 2. kategórii Martin Turčan zo 4.A triedy. A hoci
ako nováčikovia neskončili na postupových miestach, patrí im obdiv za dôkladnú prípravu a zvládnutie rozsiahleho textu spamäti. Držíme im aj naďalej palce.

Mgr. Ivana Zlúkyová