Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Rovesnícke vzdelávanie – Inovatívna hodina slovenského jazyka

V duchu spolupráce a vzájomnej podpory sa žiaci 7.A triedy dňa 5. apríla 2024 stali učiteľmi svojich mladších kamarátov z 2.A triedy. S cieľom poskytnúť im základy slovenského jazyka, pripravili hodinu plnú zábavy a učenia.

Siedmaci, vyzbrojení vedomosťami a entuziazmom, sa pustili do prípravy hodiny. Rozdelili si úlohy a vytvorili plán, ktorý zahŕňal abecedu, skladanie slov z hlások a slabík, ako aj rozlišovanie medzi tvrdými a mäkkými spoluhláskami. Hodina začala a sedmiaci viedli druhákov cez základy slovenského jazyka. Každý žiak mal možnosť sa zapojiť do aktivít, ako je skladanie slov a rozpoznávanie spoluhlások. Atmosféra bola plná zvedavosti a aktívneho zapojenia. Koniec hodiny priniesol úsmevy na tvárach všetkých žiakov, ktorí dostali sladkú odmenu. Druháci si odniesli nové vedomosti a zážitky, zatiaľ čo sedmiaci získali cenné skúsenosti s vedením a prezentáciou. Lavica, pripravená pre tých, ktorí by nepočúvali, zostala prázdna – všetci žiaci sa snažili a boli pozorní.

Táto hodina bola dôkazom, že keď sa žiaci stanú učiteľmi, hranice tradičného vzdelávania sa posúvajú a otvárajú sa dvere k novým možnostiam učenia a rastu. Rovesnícke vzdelávanie tak ukázalo svoju silu v praxi.

Mgr. Mariana Krupová