Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Vybíjaná – 1. ročník turnaja žiakov 1. stupňa

19. apríla sa konal 1. ročník turnaja vo vybíjanej, ktorý zorganizovalo Metodické združenie pri ZŠ s MŠ Pohorelá v rámci celoročnej úlohy zameranej na rozvoj pohybových zručností a zdravý životný štýl. Vybíjaná je obľúbená športová hra u mladších žiakov a takto deti dostali príležitosť stretnúť sa a zmerať si v nej sily. Do turnaja sa zapojilo 56 detí zo 6 tried a rozdelili sa do 5 tímov. Hralo sa po 5 minút, v každom tíme boli zastúpení mladší i starší žiaci. Družstvá odohrali spolu 10 zápasov systémom „každý s každým“. Víťazné družstvá boli ocenené diplomom a všetci hráči i diváci sladkou odmenou. Prežili sme spolu pekné športové dopoludnie a urobili niečo pre svoje zdravie. Tešíme sa opäť o rok!

Súťaž zorganizovali: Mgr. Zlúkyová, Mgr. Vaculčiaková a Mgr. Tlučáková