Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zamestnanci

Mgr. Jozef Šajša

Riaditeľ školy, učiteľ 2. stupňa
telesná výchova, technická výchova

0911 110 295
riaditel@skolapohorela.sk

Rozvrh hodín
Mgr. Erika Bialiková

Zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ
1.stupeň ZŠ, špeciálna pedagogika

0948 139 092
bialikova@skolapohorela.sk

Rozvrh hodín
Mgr. Danka Simanová

učiteľ ZŠ
1. stupeň ZŠ

dankadurajova2310@gmail.com

Rozvrh hodín
Mgr. Ivana Datková

Učiteľka 1. stupňa
špeciálna pedagogika

+421903897231
datkovai@azet.sk

Rozvrh hodín
Mgr. Ľudmila Vaculčiaková

Učiteľka 1. stupňa
1. stupeň ZŠ

+421915544975
lvaculciakova@post.sk

Rozvrh hodín
Mgr. Terézia Šajšová

Učiteľka 1. stupňa
špeciálna pedagogika

+421911275274
terezia.sajsova@gmail.com

Rozvrh hodín
Ing. Anna Pravotiaková

Učiteľka 2. stupňa
dejepis, technika

+421904946241
anna.pravotiakova@gmail.com

Rozvrh hodín
Mgr. Henrieta Pocklanová

sociálny pedagóg
sociálny pedagóg

kocmalovahenrieta@gmail.com

Mgr. Dáša Lakandová

Učiteľka 1. stupňa, vychovávateľ ŠKD
špeciálna pedagogika

+421904552122
dasa.lakandova@gmail.com

Rozvrh hodín
Mgr. Mariana Krupová

Učiteľka 2. stupňa
slovenský jazyk a literatúra

+421908455503
mariana.krup@gmail.com

Rozvrh hodín
Mgr. Renáta Kantorisová

Učiteľka 2. stupňa, výchovný poradca
matematika, náboženská výchova

+421903189892
renka447@centrum.sk

Rozvrh hodín
Ing. Katarína Kanošová

Učiteľka 2. stupňa
biológia, fyzika

+421918598560
katkakanos@gmail.com

Rozvrh hodín
PaedDr. Gabriela Kanošová

Učiteľka 1. stupňa
1. stupeň ZŠ

+421903630088
gkanosova@gmail.com

Rozvrh hodín
Mgr. Marianna Kalmanová

Učiteľka 2. stupňa
anglický jazyk

0903 465 948
marianna.kalmanova@gmail.com

Rozvrh hodín
Mgr. Mária Huťová

Učiteľka 1. stupňa
1. stupeň ZŠ

+421908691134
majahutova@gmail.com

Rozvrh hodín
Mgr. Žaneta Holková

Učiteľka 1. stupňa
1. stupeň ZŠ, špeciálna pedagogika

+421905414963
zanetaholkova@centrum.sk

Rozvrh hodín
Mgr. Elena Halušková

Učiteľka 1. stupňa, vychovávateľ ŠKD
slovenský jazyk a literatúra

+421903589119
elehal2373@gmail.com

Rozvrh hodín
Mgr. Ivan Greňa

Učiteľ 2. stupňa
náboženská výchova

grena@gmx.com

Rozvrh hodín
Mgr. Ivana Gáliková

2. stupeň ZŠ
slovenský jazyk a literatúra, geografia

galikova@skolapohorela.sk

Rozvrh hodín
Mgr. Ivana Zlúkyová

Učiteľka 1. stupňa
1. stupeň ZŠ, anglický jazyk

0908 385 337
iva.zlukyova@gmail.com

Rozvrh hodín