Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zamestnanci školského klubu detí

Mgr. Elena Halušková

Učiteľka 1. stupňa, vychovávateľ ŠKD
slovenský jazyk a literatúra

+421903589119
elehal2373@gmail.com

Rozvrh hodín
Mgr. Dáša Lakandová

Učiteľka 1. stupňa, vychovávateľ ŠKD
špeciálna pedagogika

+421904552122
dasa.lakandova@gmail.com

Rozvrh hodín