Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Darujte 2% z Vašich daní Rodičovskému združeniu

PREČO  DAROVAŤ  2%  Z  DANE  ?

Príspevok vo forme 2% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb nie je príspevok navyše. Práve naopak, v prípade neuplatnenia si svojho práva tieto prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu.

Budeme radi, ak sa rozhodnete podporiť svojimi 2% za rok 2023 práve Rodičovské združenie pri základnej škole v Pohorelej.

Vaše 2% z dane pomôžu organizovať aktivity, spoločné podujatia, krúžkovú činnosť našich detí.

Ďakujeme, že Vám to nie je ľahostajné.

Čo treba urobiť, ak chcete venovať svoje 2% z dane ?

  1. Požiadať o vyplnenie POTVRDENIA O ZAPLATENÍ DANE mzdového účtovníka u Vášho zamestnávateľa.
  2. Vyplniť Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane.
  3. POTVRDENIE spolu s VYHLÁSENÍM doručiť do ZŠ s MŠ Pohorelá alebo odovzdať na príslušný Daňový úrad.
  4. Pokiaľ vykonávate činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba ( podnikatelia, právnici, lekári a pod.) prosíme, aby ste túto možnosť využili a pri vypĺňaní svojho daňového priznania v oddieli XII. Za týmto účelom vyplnili ako prijímateľa 2% Vašej  dane údaje z tlačiva nižšie.

Tlačivo 2% 2023

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá