Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Aktuality

Stretnutie rodičov budúcich prvákov v ZŠ

22. júna 20216

STRETNUTIE  RODIČOV  DETÍ   PRE  PRVÝ  ROČNÍK  ZŠ NA  ŠKOLSKÝ  ROK  2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 24.06.2021  o 15:30 hod. v 2. pavilóne na prízemí, trieda IV.A   Na stretnutí je potrebné predložiť: rodný list dieťaťa, preukaz poistenca dieťaťa, občiansky preukaz rodiča, poplatok 10, – € .   Rodičia sa oboznámia s prostredím…

Virtuálna prehliadka viedenského sídla OSN vo Viedni

21. júna 202111

Dňa 17. júna 2021 sa žiaci 8. a 9. ročníka našej základnej školy zúčastnili virtuálnej prehliadky pobočky OSN vo Viedni. Počas 60 minút nás sprevádzala Slovenka Lucia Murínová, ktorá v tejto medzinárodnej inštitúcii pracuje ako sprievodkyňa. Spolu s ňou sa nám venoval aj jej kolega Henri z Filipín. V úvode nám porozprávala…

Beseda ÚPSVaR

20. júna 202112

Dňa 14.6.2021 a 15.6.2021 sa konali besedy realizované pani Mgr. V. Vitézovou z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny: Odbor sociálnych vecí a rodiny – Referát poradensko-psychologických služieb.   Témou pre 5. ročník bolo – Vývinové obdobia a budovanie kvalitných priateľstiev. Žiaci boli zapájaní do rôznych aktivít, diskutovali o spoločných prvkoch vo…

Riaditeľské voľno v ZŠ

14. júna 202137

Oznámenie   Riaditeľ  ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že podľa § 150 ods. 5, zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa poskytuje z organizačných dôvodov (výmena okien v kuchyni a školskej jedálni)   riaditeľské voľno: Základná…

Riaditeľské voľno v MŠ

14. júna 202124

Oznámenie   Riaditeľ  ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že podľa § 150 ods. 5, zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa poskytuje z organizačných dôvodov   riaditeľské voľno: Materská škola   17. – 18. 6. 2021 (štvrtok, piatok),  …

Banskobystrické Pierko 2021

11. júna 202135

Verejná knižnica Mikuláša Kováča pripravila už štvrtý ročník autorskej literárnej súťaže v písaní poézie a prózy pre žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ a žiakov literárno-dramatických odborov ZUŠ pod názvom: Banskobystrické Pierko 2021. Hlavným zámerom bolo nájsť a podporiť literárne nadané deti, s ktorými by knižnica mohla aj po skončení…

Prednáška „Prevencia fajčenia“

31. mája 202132

   Svetová zdravotnícka organizácia v roku 1987 vyhlásila 31. máj za „Svetový deň bez tabaku“. Cieľom tohto svetového dňa je zvyšovať zdravotné uvedomenie o škodlivosti aktívneho a pasívneho fajčenia, ktoré spôsobuje závažné zdravotné následky. Fajčením a jeho negatívnym vplyvom na zdravie je najviac ohrozená skupina detí a adolescentov. Až 90% z tých, ktorí sa stanú…

Škultétyho rečňovanky

31. mája 202144

Škultétyho rečňovanky je celoslovenská súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe v poézii a próze pre žiakov v troch vekových kategóriách. Tohto roku sa usporadúvala už po dvadsiaty deviatykrát. Všetkých súťažiacich dokopy bolo v tejto súťaži 159 a rozdelení boli na prózu a poéziu. Pisateľov poézie z toho bolo 72 a prózistov…

Zápis detí do materskej školy

10. mája 2021137

Zápis detí do materskej školy sa bude konať od 17.05.2021 do 19.05.2021 vyplnením priloženého elektronického formulára Prihláška do materskej školy. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy môžu podať rodičia dvoj až šesťročných detí. Spôsob prihlasovania detí: Elektronicky – vyplnením  elektronického formulára Prihláška do materskej školy. (Ak v dotazníku uvediete…

Žiaci a ani rodičia už do školy nepotrebujú negatívny test

30. apríla 2021125

Priaznivá epidemiologická situácia umožňuje uvoľniť ďalšie opatrenia v školstve. Testy na Covid-19, ktorými sa žiaci a ich rodičia doposiaľ preukazovali pri návšteve školy od pondelku 3. mája 2021 už nie sú potrebné.   Naša škola sa nachádza v ružovom okrese. Pri návšteve školy sa teda žiaci nebudú musieť preukazovať negatívnym…