Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Aktuality

Európsky deň jazykov

14. októbra 202121

 Štátny pedagogický ústav a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku – kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad v spolupráci s kultúrnymi inštitútmi pôsobiacimi na Slovensku a vybranými zástupcami učiteľov a učiteliek pripravili vzdelávacie podujatie Európsky deň jazykov online. Podujatie sa konalo v dňoch 29. a 30. septembra 2021 a program každého dňa podujatia bol…

Európska noc výskumníkov 2021

14. októbra 202119

V piatok, 24. septembra 2021, sa naša škola zapojila do celoeurópskej aktivity pod názvom Európska noc výskumníkov. Mottom pätnásteho ročníka festivalu „ Vyskúšaj to! Je to veda! “sme sa inšpirovali aj my.  Naši žiaci sa zapojili do projektu prostredníctvom jednej z aktivít tohto podujatia – Vedeckého kuriéra Chemik Detektív. Po prihlásení sme dostali pomôcky na chromatografiu fixiek,…

Zber papiera

28. septembra 202151

Základná škola s materskou školou v Pohorelej oznamuje, že v utorok a stredu 5. a 6. októbra 2021 sa bude v škole konať zber papiera. Papier je potrebné odovzdať dobre zviazaný alebo naložený v kartónových škatuliach.  Kartón sa zbierať nebude!  Zber bude prebiehať v utorok a stredu od 15:00 do 17:00 hod v priestoroch parkoviska pod hlavným pavilónom. Pre žiaka, ktorý…

Zatvorenie triedy VI.A z dôvodu výskytu COVID-19

27. septembra 202150

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že na základe  rozhodnutia RÚVZ BB z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 zatvára triedu  VI.A v ZŠ. Žiaci tejto triedy zostávajú od utorka 28.09.2021 v 10dňovej domácej karanténe a prechádzajú na dištančné vzdelávanie podľa pokynov triednej učiteľky, resp. vedenia školy a ostatných vyučujúcich. Prezenčné vyučovanie bude v…

HRONSECKÁ LIPOVÁ RATOLESŤ

26. septembra 202162

Dňa 25.9.2021 sa uskutočnil 32. ročník súťaže Hronsecká lipová ratolesť – krajská výberová súťažná prehliadka detí v speve ľudových piesní. Súťaž tradične organizuje Stredoslovenské osvetové stredisko v spolupráci s obcou Hronsek. Do finále postúpilo celkom 15 spevákov v dvoch vekových kategóriách (V kategórii 6 – 10 rokov  5 finalistov a…

Výsledky volieb zástupcov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Pohorelá

23. septembra 2021123

Správa z voľby členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Pohorelá.   Pedagogickí zamestnanci MŠ Voľby jedného zástupcu pedagogických zamestnancov materskej školy sa uskutočnili 20.09.2021 v priestoroch materskej školy od 07:30 do 15:00 hod. Hlasovací lístok obsahoval mená 3 pedagogických zamestnancov materskej školy, ktorí sú oprávnení kandidovať do Rady školy…

Rodičovské združenie v utorok 14.9.2021 o 15:30 hod.

10. septembra 202181

Vážení rodičia, pozývame Vás na celoškolské a triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v utorok 14. septembra 2021 o 15.30 hod. na školskom dvore ZŠ s MŠ Pohorelá. Stretnutie bude spojené s voľbou členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Pohorelá. Tešíme sa na Vašu účasť. Voľby do Rady…

Vydávanie antigénových testov na samotestovanie žiakov

9. septembra 202149

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje rodičom žiakov základnej školy (okrem ulice Za Hronom), že zajtra v piatok 10. septembra 2021 bude prebiehať distribúcia antigénových testov pre žiakov, ktorí boli nahlásení. Testy sa budú vydávať od 7:30 do 15:30 hod. pred vchodom do hlavného pavilónu. Testy si musí prísť prevziať rodič osobne…

Voľby do rady školy

8. septembra 202175

Vážení  rodičia,   riaditeľstvo školy Vám oznamuje, že podľa § 25 ods. 12, písm. a)  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve uplynulo funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy – Rady školy  pri Základnej škole s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá.   Riaditeľ školy,…

Zatvorenie triedy I.A a triedy predškolákov v MŠ

6. septembra 2021214

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že na základe Rozhodnutia RÚVZ BB z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 zatvára triedu Predškoláci v MŠ a triedu I.A v ZŠ. Žiaci a deti týchto tried zostávajú od soboty 04.09.2021 v 14dňovej domácej karanténe a prechádzajú na dištančné vzdelávanie podľa pokynov triednej učiteľky, resp.…