Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Aktuality

Upracme Slovensko – Škola „pod Brezinou“

nov 6, 202365

Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, 976 69 Pohorelá, zorganizovala dňa 3. októbra 2023 od 9.00 do 12.00 upratovanie. Žiaci, učitelia a priatelia školy boli pod Brezinou, kde sa pokúsili „zakryť stopy po civilizácii“. To znamená, že pozbierali odpadky. Tejto akcie sa zúčastnilo 180 ľudí, vyzbierali sme viac…

Deň materských škôl

nov 6, 2023132

Na prvom zasadnutí vedúcich zamestnancov materských škôl v školskom roku 2023/2024, pod vedením referentky Mgr. Daniely Jarganovej zo SŠÚ v Polomke, vznikla myšlienka usporiadať pre deti materských škôl na Horehroní spoločnú oslavu pri príležitosti Dňa materských škôl. Tento návrh predniesla Mgr. Anna Gregušová zo Závadky nad Hronom, a kedže sa…

OMEP – Svetová organizácia pre predškolskú výchovu

okt 29, 202396

OMEP je skratka z francúzskeho pomenovania Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu – Organization Mondiale pour l´Education Préscolaire. Je to mimovládna organizácia, ktorá bola založená v roku 1948 v hlavnom meste vtedajšieho Česko – Slovenska v Prahe. Činnosť tejto organizácie sa rozšírila na všetky kontinenty sveta. Úlohou OMEP-u je podpora a ochrana detí do…

Lampiónový sprievod 27.10.2023

okt 26, 2023153

Základná škola s materskou školou Pohorelá Ťa srdečne pozýva na „Lampiónový sprievod“.   Stretneme sa 27. 10. 2023 o 16.00 hod. v jedálni základnej školy.   Pripravili sme tvorivé dielne, kde na Teba čaká malé občerstvenie, maľovanie na tvár i maľovanie pieskom. Ako každý rok, si uvaríme strašidelné dobroty. Sprievod…

Mesiac úcty k starším a Medzinárodný deň školských knižníc

okt 25, 202316

Dňa 25. októbra 2023 si žiaci 7.A triedy a ZUŠ Heľpa pripravili vystúpenie pre členov Denného centra seniorov (DCS) a starých rodičov k Mesiacu úcty k starším. Podujatie sa konalo v školskej jedálni o 15:00. Našim starým rodičom sa na začiatku prihovorila pani starostka Ing. Jana Tkáčiková a za našu…