Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Aktuality

Medzníky II. svetovej vojny

máj 28, 202458

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Brezne opäť pripravil okresné kolo vedomostnej súťaže Medzníky II. svetovej vojny pre žiakov základných škôl a 8–ročných gymnázií. Súťaž sa konala 28. 05. 2024 a zúčastnilo sa jej 5 škôl z okresu Brezno. Našu školu úspešne reprezentovalo družstvo žiačok 8. a 9. ročníka…

Spolupráca ŠKD s Denným centrom seniorov Pohorelá

máj 25, 202417

Naša škola je obklopená krásnym prostredím, z ktorého čerpajú všetci žiaci aj pedagógovia. V školskom klube detí využívame hlavne priestory, ktoré sú pod 4. pavilónom – lúka, na ktorej sa hráme rôzne pohybové hry a Eko-učebňa, ktorá nám umožňuje skĺbiť výučbu s prírodou alebo úkryt pred slnkom a dažďom, keď…

3. ročník regionálnej súťaže Moja obec

máj 24, 2024157

Dňa 22. mája 2024 sa konal 3. ročník súťaže Moja obec s témou Rok na dedine – zvyky a tradície, ktorú zorganizovala naša ZŠ s MŠ v Pohorelej vďaka vedeniu školy, obetavému organizačnému tímu metodického združenia a nepedagogických zamestnancov, kolektívu školskej jedálne, zriaďovateľovi a sponzorom. Hoci aj tento ročník privítal…

Projekt z nadačného fondu dm drogerie v Nadácii Pontis

máj 16, 2024192

Základnej škole s materskou školou Pohorelá sa znova podarilo získať 4 849,52 € z Nadačného fondu dm drogérie v Nadácii Pontis na projekt Stena, pouč ma 2! Cieľom projektu je pokračovanie v revitalizácii školského areálu s dôrazom na udržateľnosť a ekológiu. Dátum začatia projektu je 01.04.2024 a všetky práce by sa mali ukončiť…

Kolovrátok 2024

máj 14, 202411

5. mája 2024 sa konal 23. ročník DFF Kolovrátok. Náš Detský folklórny súbor Mladosť sa na tomto festivale predstavil s dvoma tancami pod názvom „Deti z Pohorelej tancujú“. Mgr. Erika Tereková