Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Aktuality

Zábavný 1. apríl v našej škole

apr 1, 2022134

Všetci poznáme, že prvý apríl sa považuje za bláznivý deň, kedy drobný žartík nezaškodí. Posledné obdobie však nebolo veľmi naklonené zábave, vtipu a humoru. Ale teraz prišiel čas zmeniť to! Žiacky školský parlament vyhlásil Tematický deň rozprávok, filmov a seriálov. Úlohou žiakov bolo, aby sa v piatok 1. 4. 2022…

PYTAGORIÁDA – okresné kolo

apr 1, 202291

Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie sa tak skladá z dvoch zložiek, z bodov za správnosť (minimálne 10 z 15 bodov) a z bodov za čas (za každé ušetrené 4 minúty…

Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo

mar 30, 202290

Dňa 25. marca 2022­­­ sa uskutočnilo regionálne kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavovho Kubína v Banskej Bystrici v Základnej škole na Moskovskej ulici. Postupujúci žiaci z okresného kola, a to Lucia Gandžalová, Bianka Tlučáková a Matej Tešlár bojovali o postup do krajského kola v II. a v III. kategórii. Bohužiaľ deň pred súťažou ochorel Boris Vasil, ktorý sa…

ROBOTIST

mar 29, 2022262

Naša škola získala z projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá, rekonštrukciou a zlepšením technického vybavenia jazykových, odborných a prírodovedných učební“ 8 ks robotov vyrobených v spoločnosti Artec Blockrobo. 4 ks sú otáčajúce sa roboty a 4 kusy sú transformujúci sa robot. Ku každému robotovi je aj…

Šaliansky Maťko

mar 28, 202288

V stredu, 2. marca 2022, sa uskutočnila súťaž Šaliansky Maťko, ktorá sa konala v Centre voľného času v Brezne. Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského sa od svojho vzniku v roku 1991 vyprofilovala na významnú a celoslovensky veľmi dobre známu súťaž v prednese slovenských povestí. Našu školu reprezentovali tri žiačky Bianka…

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

mar 22, 202271

Dňa 18. marca 2022­­­ sa uskutočnilo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína v Brezne v CENTRE VOĽNÉHO ČASU. Prvý stupeň reprezentovali Alex Baksa z 2.A, ktorý recitoval prózu a Karolína Kamzíková zo 4.A, ktorá mala recitovať poéziu, lenže z dôvodu ochorenia sa nemohla zúčastniť, a preto ju zastúpil Filip Datko zo 4.A. Na druhom stupni boli dve kategórie.…

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

mar 21, 202263

„Na našej škole sa počas marca, konkrétne 10. marca 2022 odohralo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Keď nás pani učiteľky zavolali, všetci sme boli trochu skľúčení. Sedeli sme v triede 8.A, pani učiteľky nám povedali, že začneme poéziou najmladšej kategórie. Ako vždy som išla prvá ja. Postavila som sa pred žiakov…

Projektové vyučovanie v 2.A

mar 20, 202286

5. marec sa v 2.A niesol v duchu projektového vyučovania. Témou „Živočíchy“ sa žiaci zaoberali počas celého vyučovania. V skupinách vypracovávali rôzne úlohy, kde sa dozvedeli veľa zaujímavostí o rôznych živočíchoch. Učili sa vyhľadávať potrebné informácie z rôznych zdrojov, pripravili si obrázkový materiál. Výsledkom ich práce sa stali pekné informačné…

VŠETKOVEDKO

mar 9, 2022189

V utorok 30.11.2021, sa na našej škole uskutočnila súťaž Všetkovedko. Žiaci  preukázali svoje vedomosti zo slovenského jazyka, matematiky, prvouky, prírodovedy, anglického jazyka a zo všeobecného prehľadu o spoločnosti. Súťaže sa zúčastnilo 16 žiakov 2.-4. ročníka. Najlepšie výsledky dosiahli títo žiaci: Martin Turčan z 2.A triedy, Bianka Boháčová a Bibiana Rochovská…

OZNAM: Jarné prázdniny

mar 2, 2022104

Vážení rodičia a žiaci, od 7. marca 2022 (pondelok) do 11. marca 2022 (piatok) sú jarné prázdniny. Žiaci nastupujú do školy 14. marca 2022 (pondelok). Veríme, že si ich užijete v zdraví a načerpáte veľa energie.