Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Rada školy

Funkčné obdobie Rady školy pri Základnej škole v Pohorelej začalo ustanovujúcim zasadnutím   18. 10. 2021 na obdobie 4 rokov.

Rada školy Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za
Predseda rady školy 1. Mgr. Ivana Datková pedagogických zamestnancov ZŠ
Podpredseda rady 2. Mgr. Jana Vojtková rodičovská verejnosť ZŠ
Členovia 3. Ing. Marcela Frajtová nepedagogických zamestnancov
4. Anna Krešáková pedagogických zamestnancov MŠ
5. Mgr. Ivana Vojtko Kubandová rodičovská verejnosť ZŠ
6. Ing. Marianna Šramková rodičovská verejnosť MŠ
7. Jana Birková rodičovská verejnosť ZŠ
8. Ján Kanoš delegovaný za Obec Pohorelá
9. Anna Prčová delegovaný za Obec Pohorelá
10. Cyril Gandžala delegovaný za Obec Pohorelá
11. Jozef Maťúš delegovaný za Obec Pohorelá