Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Marec – Mesiac knihy – Ako šiestaci a siedmaci inšpirovali svojich spolužiakov k čítaniu

V marci, mesiaci venovanom knihám, žiaci šiesteho a siedmeho ročníka sa rozhodli podeliť o svoju vášeň pre literatúru tým najlepším možným spôsobom – zdieľaním kníh, ktoré ich v poslednom polroku najviac oslovili.

Každý žiak, ktorý doma číta, si do školy priniesol knihu, ktorá ho zaujala, rozšírila jeho obzory alebo ho jednoducho bavila. Niektorí sa podelili o dobrodružné príbehy, iní o historické romány alebo fantastické príbehy. Každá kniha mala svoj príbeh a každý príbeh mal svojho nadšeného rozprávača. Tieto prezentácie boli viac než len zoznamom odporúčaní. Boli to osobné cesty, ktoré odhalili, ako knihy ovplyvňujú naše myšlienky a pocity. Ako jedna žiačka povedala: „Keď čítam, cítim sa, akoby som žila mnoho životov. Každá kniha je novým dobrodružstvom.” Výsledkom bolo, že mnohí spolužiaci, ktorí predtým nevenovali čítaniu veľkú pozornosť, sa teraz tešia na svoje vlastné literárne objavy.

Marec – mesiac knihy je oslavou literatúry. Ako hovorí staré príslovie: „Kniha je ako záhrada, ktorú si môžeš vziať so sebou kamkoľvek.” A naši žiaci to dokázali – rozkvitli záhrady v mysliach a srdciach svojich spolužiakov.

Mgr. Mariana Krupová