Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zamestnanci v Materskej škole

Mgr. Jozef Šajša

Riaditeľ školy, učiteľ 2. stupňa
telesná výchova, technická výchova

0911 110 295
riaditel@skolapohorela.sk

Rozvrh hodín
PaedDr. Dagmar Krupová

Zástupkyňa riaditeľa pre MŠ

+421948352843
dagmar.krupova@gmail.com