Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Aktuality

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – Školské a okresné kolo – kategória C

nov 16, 202347

Dňa 17. októbra 2023 sa uskutočnilo školské kolo postupovej súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka, ktorá bola určená žiakom 8. a 9.ročníka.  Do školského kola OSJL sa zapojilo 6 žiakov, ktorí absolvovali ako prvú – písomnú časť súťaže. Písomný test, ktorý sa bol online, obsahoval 25 otázok, na vypracovanie ktorých mali žiaci 35…

Súťaž v anglickom jazyku „Let´s play“

nov 15, 202352

15. november bol pre našich žiakov Martina Turčana (4.A) a Adama Rochovského (3.A) skúškou jazykových schopností a merania si síl so svojimi rovesníkmi z iných škôl. Základná škola v Heľpe zorganizovala už deviaty ročník súťaže v anglickom jazyku pre žiakov 1.stupňa. Súťažilo sa opäť vo dvojiciach, aby deti nabrali odvahu,…

Prvé ,,Športové zápolenie“

nov 14, 202372

Aj v školskom roku 2023/2024 sa budeme snažiť formovať zdravý telesný rozvoj žiakov nielen na hodinách telesnej a športovej výchovy, ale tiež na športových záujmových krúžkoch a školských súťažiach. Raz mesačne organizujeme – “Športové zápolenie“, kde sa športovými činnosťami zameriame na rozvíjanie vytrvalosti, rýchlosti, obratnosti, pozornosti a sily, čo vedie u žiakov…

105. výročie konca Prvej svetovej vojny – Deň červených makov

nov 14, 202349

Dňa 11. novembra 2023 o 11.11 hod. sme si v Pohorelej pripomenuli 105. výročie konca Prvej svetovej vojny. V tento deň a v túto hodinu vstúpilo do platnosti prímerie podpísané medzi bojujúcimi stranami (11. 11. 1918 o 11.00 hod. parížskeho času, pričom u nás je tradícia spomínať si na tento deň…

Burza informácií

nov 9, 202311

Dňa 08.11.2023 sa v Závadke nad Hronom v Spoločenskom dome pod záštitou ÚPSVaR konala „Burza informácií“. V rámci burzy sa mali možnosť prezentovať študijne a učebné odbory stredných škôl Banskobystrického kraja. Zaujímavosťou boli praktické ukážky žiakov, ktorý za svoju prácu získali aj ocenenia.   Cieľ– úspešné uplatnenie sa na trhu…