Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Aktuality

Škultétyho rečňovanky

31. mája 202165

Škultétyho rečňovanky je celoslovenská súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe v poézii a próze pre žiakov v troch vekových kategóriách. Tohto roku sa usporadúvala už po dvadsiaty deviatykrát. Všetkých súťažiacich dokopy bolo v tejto súťaži 159 a rozdelení boli na prózu a poéziu. Pisateľov poézie z toho bolo 72 a prózistov…

Zápis detí do materskej školy

10. mája 2021164

Zápis detí do materskej školy sa bude konať od 17.05.2021 do 19.05.2021 vyplnením priloženého elektronického formulára Prihláška do materskej školy. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy môžu podať rodičia dvoj až šesťročných detí. Spôsob prihlasovania detí: Elektronicky – vyplnením  elektronického formulára Prihláška do materskej školy. (Ak v dotazníku uvediete…

Žiaci a ani rodičia už do školy nepotrebujú negatívny test

30. apríla 2021147

Priaznivá epidemiologická situácia umožňuje uvoľniť ďalšie opatrenia v školstve. Testy na Covid-19, ktorými sa žiaci a ich rodičia doposiaľ preukazovali pri návšteve školy od pondelku 3. mája 2021 už nie sú potrebné.   Naša škola sa nachádza v ružovom okrese. Pri návšteve školy sa teda žiaci nebudú musieť preukazovať negatívnym…

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – okresné kolo

28. apríla 2021117

Biologická olympiáda je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o biológiu, geológiu, environmentalistiku a iné biologické vedy. Organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Najlepší súťažiaci z teoreticko-praktickej časti sa zúčastňujú Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO) a z projektovej časti GENIUS Olympiad.…

Podmienky prezenčnej výučby žiakov ZŠ a detí MŠ od pondelka 26. 4. 2021

23. apríla 2021142

Na základe Usmernenia pre riaditeľov a zriaďovateľov k otváraniu/zatváraniu škôl vydaného dňa 24.02.2021 MŠVVaŠ SR a na základe rozhodnutia ministra školstva s účinnosťou od 19. apríla 2021 riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje rodičom: Prezenčná výučba môže pokračovať, ak rodičia spĺňajú podmienky uznesenia vlády č. 77/2021 z 5. februára 2021, z…

PYTAGORIÁDA 2021 – okresné kolo

23. apríla 2021146

Na okresnom kole Pytagoriády sa mohli zúčastniť len riešitelia školského kola, ktorí boli pozvaní organizátorom okresného kola. V online súťažnom kole sa mohol zúčastniť iba žiak, ktorého škola do súťaže zaregistrovala. Test na okresné kolo Pytagoriády pre kategóriu P3 -P5 bol sprístupnený 13.04.2021 v čase od 9:00 do 9:30, pre kategóriu P6…

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

20. apríla 2021124

Vážení rodičia, zápis detí do materskej školy sa predbežne uskutoční v dňoch 17. – 21. mája 2021. Bližšie informácie budú upresnené podľa aktuálnej hygienicko-epidemickej situácie týždeň pred termínom zápisu.   Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa prijíma dieťa od troch rokov veku.   Prednostne budú prijaté deti, pre ktoré…

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutočnil od 14. 4. do 18.4.2021

18. apríla 2021119

Vážení rodičia,vzhľadom na obmedzenú možnosť komunikácie prebehol  zápis budúcich prvákov do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022 neštandardne a v zmenenom termíne z dôvodu pandémie vírusu Covid-19. Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré do 31. augusta 2021 (vrátane) dosiahnu vek 6 rokov (§ 19 zákona č. 245/2008 Z. Z., tzv.…

Celoslovenské kolo recitačnej súťaže ,,Rómovia recitujú“

13. apríla 202197

Dňa 26.3.2021 sa uskutočnilo celoslovenské kolo recitačnej súťaže „RÓMOVIA RECITUJÚ“ pod záštitou OZ Ďakujem – „Paľikerav“ v Košiciach. Našu školu reprezentovala žiačka 9.A triedy  NATÁLIA POKOŠOVÁ, ktorá v decembri 2020 vyhrala 2. miesto v krajskom kole vo svojej kategórii v prednese poézie v slovenskom jazyku a postúpila do celoslovenského kola spolu s ďalšími 34 súťažiacimi. To sa uskutočnilo online…

Venujte 2% z dane ZŠ s MŠ v Pohorelej

8. apríla 2021144

Základná škola s materskou školou v Pohorelej sa aj tento rok uchádza o 2% Vašich daní. VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej daneStiahnuť