Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Aktuality

Dopravná výchova na I. stupni

apr 27, 202261

Je apríl. Počasie sa začína pomaly vylepšovať a na cestách čoraz častejšie vidíme chodcov i cyklistov, ktorí sa stávajú každodennými účastníkmi cestnej premávky. Hoci dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania detí na školách, množstvo dopravných nehôd spôsobených deťmi v mladšom školskom veku rastie. O potrebe zvyšovať zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa…

Deň Zeme 2022

apr 22, 202238

Od roku 1970 si 22. apríla pripomíname Deň Zeme, ktorý vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. V tento deň žiaci nesedeli v laviciach, ale zobrali hrable, fúriky, lopaty, metly a pustili sa do čistenia a zveľaďovania areálu školy. Ďakujeme každému, kto sa do akcie pripojil!      …

Excelentné 2. miesto našej žiačky – Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

apr 12, 202283

Olympiáda v anglickom jazyku je súťaž pre talentovaných žiakov, ktorej cieľom nie je testovať rečové zručnosti a jazykové schopnosti žiakov na základe učebných osnov. Vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, odborne garantovaná Slovenskou komisiou Olympiády v anglickom jazyku v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov angličtiny, Britskou radou a s Veľvyslanectvom USA v Bratislave.  …

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy

apr 6, 2022126

Vážení rodičia, slávnostný zápis detí do prvého ročníka ZŠ pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční 12. apríla 2022 o 15: 00 hod. v priestoroch školskej jedálne ZŠ s MŠ Pohorelá. Zápisu sa zúčastnia deti v sprievode rodiča. Rodič dieťaťa (zákonný zástupca) je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej…

Horehronská valaška 2022

apr 3, 202273

Po dvoch dlhých rokoch začal opäť pracovať DFS Mladosť Pohorelá. V nedeľu 3.4.2022 sa súboristi zúčastnili regionálnej súťaže o Horehronskú valašku v Telgárte. Napriek tomu, že sme nezískali hlavnú cenu-Horehronskú valašku, všetci predviedli výborné výkony a  získali hodnotné umiestnenia. Spevácka skupina sa umiestnila v striebornom pásme, strieborné pásmo získal aj…

Zábavný 1. apríl v našej škole

apr 1, 2022110

Všetci poznáme, že prvý apríl sa považuje za bláznivý deň, kedy drobný žartík nezaškodí. Posledné obdobie však nebolo veľmi naklonené zábave, vtipu a humoru. Ale teraz prišiel čas zmeniť to! Žiacky školský parlament vyhlásil Tematický deň rozprávok, filmov a seriálov. Úlohou žiakov bolo, aby sa v piatok 1. 4. 2022…

PYTAGORIÁDA – okresné kolo

apr 1, 202268

Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie sa tak skladá z dvoch zložiek, z bodov za správnosť (minimálne 10 z 15 bodov) a z bodov za čas (za každé ušetrené 4 minúty…

Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo

mar 30, 202271

Dňa 25. marca 2022­­­ sa uskutočnilo regionálne kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavovho Kubína v Banskej Bystrici v Základnej škole na Moskovskej ulici. Postupujúci žiaci z okresného kola, a to Lucia Gandžalová, Bianka Tlučáková a Matej Tešlár bojovali o postup do krajského kola v II. a v III. kategórii. Bohužiaľ deň pred súťažou ochorel Boris Vasil, ktorý sa…

ROBOTIST

mar 29, 2022238

Naša škola získala z projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá, rekonštrukciou a zlepšením technického vybavenia jazykových, odborných a prírodovedných učební“ 8 ks robotov vyrobených v spoločnosti Artec Blockrobo. 4 ks sú otáčajúce sa roboty a 4 kusy sú transformujúci sa robot. Ku každému robotovi je aj…

Šaliansky Maťko

mar 28, 202262

V stredu, 2. marca 2022, sa uskutočnila súťaž Šaliansky Maťko, ktorá sa konala v Centre voľného času v Brezne. Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského sa od svojho vzniku v roku 1991 vyprofilovala na významnú a celoslovensky veľmi dobre známu súťaž v prednese slovenských povestí. Našu školu reprezentovali tri žiačky Bianka…