Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Podporného opatrenia pre žiaka ZŠ s MŠ Pohorelá

Vážení rodičia,

predkladáme Vám nezáväzný informačný dotazník  na zistenie záujmu o podporné opatrenia (ďalej len PO) pre Vaše dieťa. Naša škola sa snaží zabezpečiť, aby každý žiak dosiahol úspech vo vzdelaní a osobnom rozvoji. Pod pojmom PO sa myslia rôzne formy podpory pre žiaka vo výchove a vzdelávaní. Zahŕňajú napríklad zabezpečenie pedagogického asistenta, zdravotnej, sociálnej a psychologickej pomoci, stravovania a iné.

V súlade so zákonom 373/2021 Z. z, z 5. októbra 2021, ktorým sa dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení zákon č. 211/2002 Z. z, v znení neskorších predpisov bude daný dotazník použitý výlučne na účely zistenia záujmu rodičov o PO. Bližšie informácie o PO môžete nájsť na internetovej stránke https://nivam.sk/podporne-opatrenia-pre-deti-a-ziakov/ .

Dotazník na vyplnenie

Ďakujeme, získané údaje budú použité pre ďalšie zlepšenie výchovy a vzdelávania Vašich detí.

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pohorelá