Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Pre lepší svet SPOLOČNE, lebo SPOLOČNE dokážeme viac! Projekt: Stena, pouč ma 2!

Základná škola s materskou školou Pohorelá v spolupráci s Nadačným fondom dm drogerie v Nadácii Pontis zrealizovali dňa 15.06.2024 o 9:00 spoločnú brigádu na projekte Stena, pouč ma 2! Cieľom projektu je revitalizácia školského areálu s dôrazom na udržateľnosť a ekológiu. Projekt bol podporený sumou 4 849,52 € z Nadačného fondu dm vedeného v nadácii Pontis.

Brigádovať prišli zamestnanci ZŠ s MŠ Pohorelá Mgr. Erika Bialiková, Ing. Katarína Kanošová, Peter Zibrík, Ing. Marcela Frajtová, Mgr. Erika Tereková, prišli nám pomôcť aj rodičia a priatelia školy Peter Frajt, Bc. Ján Siman, pomáhali aj naši žiaci Peter Frajt, Magdaléna Kanošová, budúca prváčka Emka Frajtová a náš bývalý žiak Jakub Kanoš. Za dm drogériu brigádovali Marianna Syčová, Lucia Blašková, Ján Majerský, Marek Ivan, Matej Ivan.

V rámci brigády sme brúsili a čistili rámy na spojovacej chodbe medzi 2. a 3. pavilónom a medzi 3. a 4. pavilónom.  Vysievali sme lúčne kvety, okrášlili sme vyvýšené záhony v komunitnej záhrade, poliali sme kvety v ekoučebni. Slnečné počasie podporilo našu dobrú náladu a chuť do práce.

Spoločnými silami sme revitalizovali školský areál a prispeli sme k skrášleniu našej školy. Ďakujem všetkým zúčastneným za ich voľný čas, prácu, pozitívny prístup a dobrú náladu!

                                                                                                            Mgr. Erika Bialiková