Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Pravotiaková Anna, Ing.

1
07:50-08:35
2
08:40-09:25
3
09:35-10:20
4
10:35-11:20
5
11:30-12:15
6
12:45-13:30
7
13:35-14:20
Po
CHE
IX.APRA
DEJ
IX.APRA
OBN
VII.APRA
CHE
VII.APRA
THD
IX.ATHD
Ut
THD
VI.ATHD
THD
VI.ATHD
THD
V.ATHD
CHE
VIII.APRA
DEJ
VII.APRA
OBN
VIII.APRA
St
THD
VIII.ATHD
THD
VIII.ATHD
THD
VII.ATHD
THD
VII.ATHD
CHE
VIII.APRA
OBN
VI.APRA
Št
DEJ
VIII.APRA
THD
V.ATHD
DEJ
IX.APRA
CHE
IX.APRA
DEJ
VI.APRA
Pi
CHE
VII.APRA
DEJ
V.APRA
OBN
IX.APRA