Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Lyžiarsky výcvik

V dňoch od 12. do 16. februára 2024 sa žiaci 7.A triedy zúčastnili na lyžiarskom výcviku v malebnom prostredí Ski Rezortu Levočská dolina.

Tento týždeň bol plný zábavy, učenia a nezabudnuteľných zážitkov, ktoré boli ešte umocnené krásnym počasím. Pod odborným vedením inštruktorov PaedDr. G. Kanošovej a Mgr. J. Šajšu, spolu s pedagogickým dozorom – triednou učiteľkou Mgr. M. Krupovou, si žiaci osvojili základy lyžovania, zdokonalili svoje techniky a naučili sa dôležité aspekty bezpečnosti na svahoch.

Stred týždňa priniesol špeciálne zážitky, keďže žiaci mali možnosť relaxovať vo wellness, zahrať si bowling, užiť si hru biliard a každý večer sa zabávať na diskotékach na chatke. Tieto aktivity prispeli k ešte väčšej súdržnosti skupiny a posilnili tímového ducha. Každý deň bol naplnený novými výzvami a pokrokmi. Žiaci sa nielenže zlepšovali v lyžovaní, ale tiež si užívali čaro zimnej prírody a posilňovali priateľstvá. Večery boli
venované relaxácii a spoločenským aktivitám, ktoré dopĺňali celkovú atmosféru spolupatričnosti a tímovej práce. Tento lyžiarsky kurz bol nielen o športe, ale aj o rozvoji charakteru a vzájomnej podpory. Vďaka nemu si žiaci odniesli nielen nové zručnosti, ale aj krásne spomienky, ktoré zostanú s nimi po zvyšok života.

Na záver možno povedať, že lyžiarsky výcvik v Levočskej doline bol pre 7.A triedu neoceniteľnou skúsenosťou, ktorá ukázala, že učenie môže byť zábavné, a že šport je skvelým spôsobom, ako posilniť nielen telo, ale aj ducha.

Mgr. Mariana Krupová