Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

79. výročie oslobodenia obce Pohorelá

Koniec januára sa v našej obci spája dnes už so 79. ročnou spomienkou na jej oslobodenie. 29. 01. 1945 bola naša obec oslobodená spod fašistickej nadvlády po ťažkých rokoch II. svetovej vojny.

28. 01. 2024 obec Pohorelá a Základná organizácia zväzu protifašistických bojovníkov Partizánskej brigády Jánošík zorganizovali spomienkovú slávnosť kladenia venca k pamätníku padlých v I. a II. svetovej vojne, na ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy.

Pripomenuli sme si tu koniec druhej svetovej vojny. Katastrofy, ktorá v dejinách ľudstva nemá obdobu. Tisíce miest a obcí ľahli popolom, umierali civilisti aj väzni v koncentračných táboroch. Utrpenie a ukrutnosti nemali konca. Uctili sme si pamiatku tých, ktorí sa proti fašizmu a nacizmu postavili. Vojaci, ktorí bojovali a dúfali, že sa raz vrátia k svojim mamám, manželkám, deťom, ktorí mali svoje sny, ale domov sa už nikdy nevrátili…

Ing. Anna Pravotiaková