Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zábavný 1. apríl v našej škole

Všetci poznáme, že prvý apríl sa považuje za bláznivý deň, kedy drobný žartík nezaškodí. Posledné obdobie však nebolo veľmi naklonené zábave, vtipu a humoru. Ale teraz prišiel čas zmeniť to! Žiacky školský parlament vyhlásil Tematický deň rozprávok, filmov a seriálov. Úlohou žiakov bolo, aby sa v piatok 1. 4. 2022 ako trieda obliekli za spoločný

PYTAGORIÁDA – okresné kolo

Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie sa tak skladá z dvoch zložiek, z bodov za správnosť (minimálne 10 z 15 bodov) a z bodov za čas (za každé ušetrené 4 minúty sa pridelí 1 bod). Tento

Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo

Dňa 25. marca 2022­­­ sa uskutočnilo regionálne kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavovho Kubína v Banskej Bystrici v Základnej škole na Moskovskej ulici. Postupujúci žiaci z okresného kola, a to Lucia Gandžalová, Bianka Tlučáková a Matej Tešlár bojovali o postup do krajského kola v II. a v III. kategórii. Bohužiaľ deň pred súťažou ochorel Boris Vasil, ktorý sa súťaže nemohol zúčastniť. Žiaci sa

ROBOTIST

Naša škola získala z projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá, rekonštrukciou a zlepšením technického vybavenia jazykových, odborných a prírodovedných učební“ 8 ks robotov vyrobených v spoločnosti Artec Blockrobo. 4 ks sú otáčajúce sa roboty a 4 kusy sú transformujúci sa robot. Ku každému robotovi je aj USB kľúč, ktorým sa pripojil

Šaliansky Maťko

V stredu, 2. marca 2022, sa uskutočnila súťaž Šaliansky Maťko, ktorá sa konala v Centre voľného času v Brezne. Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského sa od svojho vzniku v roku 1991 vyprofilovala na významnú a celoslovensky veľmi dobre známu súťaž v prednese slovenských povestí. Našu školu reprezentovali tri žiačky Bianka Boháčová z 3.A triedy, Magdaléna Kanošová

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

Dňa 18. marca 2022­­­ sa uskutočnilo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína v Brezne v CENTRE VOĽNÉHO ČASU. Prvý stupeň reprezentovali Alex Baksa z 2.A, ktorý recitoval prózu a Karolína Kamzíková zo 4.A, ktorá mala recitovať poéziu, lenže z dôvodu ochorenia sa nemohla zúčastniť, a preto ju zastúpil Filip Datko zo 4.A. Na druhom stupni boli dve kategórie. II.  kategóriu reprezentovali Lucia Gandžalová

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

„Na našej škole sa počas marca, konkrétne 10. marca 2022 odohralo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Keď nás pani učiteľky zavolali, všetci sme boli trochu skľúčení. Sedeli sme v triede 8.A, pani učiteľky nám povedali, že začneme poéziou najmladšej kategórie. Ako vždy som išla prvá ja. Postavila som sa pred žiakov a spustila smiešnu báseň. Bol

Projektové vyučovanie v 2.A

5. marec sa v 2.A niesol v duchu projektového vyučovania. Témou „Živočíchy“ sa žiaci zaoberali počas celého vyučovania. V skupinách vypracovávali rôzne úlohy, kde sa dozvedeli veľa zaujímavostí o rôznych živočíchoch. Učili sa vyhľadávať potrebné informácie z rôznych zdrojov, pripravili si obrázkový materiál. Výsledkom ich práce sa stali pekné informačné plagáty, ktoré prezentovali ostatným spolužiakom.

VŠETKOVEDKO

V utorok 30.11.2021, sa na našej škole uskutočnila súťaž Všetkovedko. Žiaci  preukázali svoje vedomosti zo slovenského jazyka, matematiky, prvouky, prírodovedy, anglického jazyka a zo všeobecného prehľadu o spoločnosti. Súťaže sa zúčastnilo 16 žiakov 2.-4. ročníka. Najlepšie výsledky dosiahli títo žiaci: Martin Turčan z 2.A triedy, Bianka Boháčová a Bibiana Rochovská z 3.A triedy a Andrej

OZNAM: Jarné prázdniny

Vážení rodičia a žiaci, od 7. marca 2022 (pondelok) do 11. marca 2022 (piatok) sú jarné prázdniny. Žiaci nastupujú do školy 14. marca 2022 (pondelok). Veríme, že si ich užijete v zdraví a načerpáte veľa energie.