Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Tretie ,,Športové zápolenie“

V stredu 20.12.2023 pred blížiacimi sa vianočnými prázdninami sa žiaci našej školy znova zúčastnili ,, Športového zápolenia “. Súťažili žiaci 1. stupňa. Prváci s druhákmi a tretiaci so štvrtákmi. Každého súťažiaceho čakalo zdolanie dvoch disciplín.

Prvou disciplínou bol: ,,Vianočný prekážkový beh“. Žiaci museli vybehnúť na povel zo štartu, získať loptu z rebrín a bežať celú trať s loptou v ruke /nemohla im vypadnúť/. Bežali okolo lavičiek na ktorých boli postavené kuželky. Za každou lavičkou si museli ľahnúť na chrbát na žinenke, nohami kuželku z lavičky odkopnúť a dobehnúť do cieľa.

Víťazi prvej  disciplíny:

 1. – 2. ročník-chlapci

 1. miesto: Šimon Polák
 2. miesto: Gabriel Pálus
 3. miesto: Marko Ďubur

1.- 2. ročník-dievčatá

 1. miesto: Vladimíra Ševcová
 2. miesto: Grétka Hlaváčová
 3. miesto: Veronika Grlačková

3.-4. ročník-chlapci

 1. miesto: Daniel Medvegy
 2. miesto: Mário Lukáč

3.-4. ročník-dievčatá

 1. miesto: Kristína Pavlovská
 2. miesto: Natália Lukáčová
 3. miesto: Michaela Harvanová

 

Druhou disciplínou bol člnkový beh, kde sa stali víťazmi všetci, ktorí odbehli 25 dĺžok telocvične.

Víťazi druhej disciplíny:

1. A: Abigail Suchánková, Natália Pokošová, Gabriel Pálus, Marko Ďubur 2. A: Grétka Hlaváčová, Vladimíra Ševcová, Daniel Kiryk, Šimon Polák 2. B: Nina Šándorová, Veronika Grlačková, Lenka Harvanová 3. A: Kristína Pavlovská, Michaela Harvanová, Danko Medvegy, Mário Lukáč 4.A: Natália Hlaváčová

Gratulujeme všetkým víťazom. Hodné pochvaly sú aj výkony ostatných súťažiacich.

Hurá do januárového zápolenia !

                                                                                                             Mgr. Žaneta Holková