Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Meteorologická stanica Telgárt – exkurzia

Dňa 3.5.2024 sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili exkurzie v meteorologickej stanici v Telgárte. Exkurzia začala v dôležitej časti, a to v záhrade, kde nám pán Peter Halaj ukázal, pomenoval a vysvetlil činnosť jednotlivých prístrojov. Informoval nás tiež o meraniach, ktoré sa vykonávajú v priebehu dňa. Následne sme sa presunuli do vnútorných priestorov, kde nám ukázal prístroje, ktoré automaticky zaznamenávajú merané údaje a priebežne ich odosielajú do počítača. Tu nám vysvetlil aj dôvody fyzickej prítomnosti pracovníka na stanici. Všetky údaje totiž nie je možné zaznamenávať automaticky, niektoré je nutné zapisovať ručne.

Exkurzia bola pre žiakov poučná a presvedčili sa, že s počasím a hlavne s predpovedaním to nie je také jednoduché.

Mgr. Ivana Gáliková