Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Dejepisná olympiáda – Krajské kolo

Aj v tohtoročnom krajskom kole dejepisnej olympiády v Banskej Bystrici, preukázala skvelé vedomosti z dejepisu víťazka okresného kola Alžbeta Bodnáriková, ktorá reprezentovala našu školu. Okrem učiva príslušného ročníka a regionálnej histórie sa tento rok úlohy olympiády sústredili na spoznávanie interiéru, exteriéru a histórie slovenských hradov a zámkov.

V jej kategórii si vedomosti overilo 26 súťažiacich. V silnej konkurencii najlepších z  Banskobystrického kraja sa umiestnila na krásnom 4. mieste s počtom bodov zhodným so súťažiacim, ktorý obsadil 3. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou. Alžbetke srdečne blahoželáme.

Ing. Anna Pravotiaková