Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Deň Matiek 2024 v Pohorelej – Srdcia plné lásky a hudby

V popoludňajších hodinách, 12. mája 2024 sa amfiteáter v malebnom dedinke Pohorelá naplnil vďačnosťou a oslavou. Deň Matiek bol tento rok výnimočný nielen pre svoj bohatý program, ale aj pre srdcia plné lásky, ktoré sa tu zišli.

Úvodným slovom zaujali Natálka Tešlárová a Saška Puškárová, ktoré s gráciou a šarmom sprevádzali celý program. Ich teplé privítanie položilo základ pre deň plný úcty a radosti. Pani starostka pristúpila k mikrofónu s príhovorom, ktorý pripomenul význam matiek v našich životoch. Jej slová boli plné uznania a vďaky za nekonečnú lásku a podporu, ktorú matky poskytujú.

Materská škôlka priniesla na scénu rozkošné vystúpenie, ktoré roztavilo srdcia prítomných. Dievčatá vyobliekané v krojoch nám zaspievali krásne ľudové pesničky a zarecitovali básničky pre svoje mamičky.

Folklórny súbor Mladosť s vystúpením žiačok 2.stupňa predstavil tradičné piesne a tance, ktoré odrážali bohatú kultúru a dedičstvo regiónu. Ich vystúpenie bolo dynamickým a farebným príspevkom k oslavám. Pásmo básní a piesní žiakov 1. stupňa ukázalo talent a kreativitu mladších školákov. Ich vystúpenie bolo plné nadšenia a hrdosti. Moderné tance z hudobno-pohybového krúžku priniesli na scénu energiu a nové výrazy, ktoré oživili tradičnú oslavu. Bianka Boháčová predstavila svoju vlastnú tvorbu, ktorá bola osobným a dojemným príspevkom k programu.

ZUŠ Heľpa zaujala publikum hrou na akordeón a husle. Rôzne čísla, vrátane tria, dua a sólových vystúpení, ukázalo rozmanitosť a zručnosť mladých hudobníkov.

Poďakovanie mamám od Petra Kuklicu a Sašky Palusovej bolo plné úprimnosti a ocenenia pre všetky matky, ktoré každý deň formujú budúcnosť svojich detí.

Folklórny súbor Mladosť, s ktorým vystúpili žiaci 1. stupňa, priniesol na scénu ďalšiu dávku tradičnej krásy a radosti. Filip Datko a Kika Danieličová sa poďakovali všetkým matkám za ich nekonečnú lásku a starostlivosť.

Muzikál Soľ nad zlato bol vrcholom vystúpenia, príbehom o hodnotách a rodinných väzbách, ktorý rezonoval v každom prítomnom. V muzikáli sa prelínali dojemné momenty s veselými piesňami, ktoré zdôrazňovali silu a krásu lásky. Postavy, každá s vlastným jedinečným príbehom, priniesli na scénu rôznorodé emócie, od radosti až po smútok, čím vytvorili komplexný a viacvrstvový zážitok. Scénografia a kostýmy boli inšpirované lokálnou kultúrou a pridávali k celkovej atmosfére predstavenia. Hudobný doprovod bol majstrovský, s akcentom na tradičné nástroje, ktoré dodávali autentický pocit a spojili prítomných s dedičstvom regiónu. Záver muzikálu bol silným a emotívnym vyvrcholením, keď jedna z hlavných postáv pochopila, že pravé bohatstvo nie je v materiálnych veciach, ale v neoceniteľných momentoch strávených s rodinou. Toto posolstvo odrážalo ducha Dňa Matiek a pripomenulo všetkým prítomným, že najväčším darom, ktorý môžeme dať našim matkám, je náš čas a naša láska.

Vystúpenie zakončila spoločná pieseň o mame, kde všetci účinkujúci spoločne zaspievali, vzdávajúc hold najdôležitejšej osobe v živote každého z nás – mame.

Ďakujeme všetkým učiteľkám a asistentkám, ktoré sa rôznym spôsobom zúčastnili pri príprave programu, obzvlášť pani učiteľkám Huťovej, Zlúkyovej, Vaculčiakovej, Holkovej, Krupovej, Gálikovej a Terekovej. Za ozvučenie pani učiteľke Kanošovej K. a pánovi Jánovi Haluškovi. Pani učiteľkám z materskej škôlky Krupovej a Bartošíkovej. Za hudobný doprovod pánovi Jozefovi Maťušovi.

Tento Deň Matiek bol nielen oslavou matiek, ale aj pripomienkou silných väzieb, ktoré tvoria základ našej komunity. Bol to deň plný radosti, hudby a nezabudnuteľných spomienok, ktoré si účastníci odnášali domov v srdciach.

Mgr. Mariana Krupová