Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Riaditeľské voľno 22.12.2023

Oznámenie

Riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že v zmysle §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) udeľuje na deň

22.12.2023 (piatok) riaditeľské voľno pre celú školu

z organizačných a prevádzkových dôvodov.

Riadne vyučovanie bude pokračovať v pondelok 08.01.2024.

Ďakujeme za porozumenie.

Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy