Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Prišiel k nám Mikuláš

Určite mi dáte za pravdu, že sviatok sv. Mikuláša patrí medzi najobľúbenejšie sviatky detí. A s príchodom tohto sviatku začíname nasávať aj pohodovú vianočnú atmosféru.

Tento rok oslávili sviatok sv. Mikuláša deti na 1. stupni vianočnými tvorivými dielňami. Pustili sa s chuťou do výroby rôznych vianočných ozdôb, ktorými si okrášlili stromček tak, aby sa Mikulášovi páčili. Keď bolo všetko pripravené, stretli sa v telocvični a potešili sa vianočnými a zimnými pesničkami v podaní nášho folklórneho súboru. Školský parlament vyhodnotil „Červený deň“ a pred zrakom Mikuláša, anjelov a čertov nasledovali básne, piesne a scénky v podaní žiakov jednotlivých tried, za ktoré ich Mikuláš obdaroval darčekmi v podobe balíčkov sladkostí.

A čo dodať? Tento deň má určite svoje čaro, či ste malý alebo veľký.

Mgr. Ivana Zlúkyová