Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá zrealizovala projekt „Stena, pouč ma!“

Dňa 3.novembra 2023 bol náš projekt zaradený medzi úspešne ukončené projekty.

Grant z Nadačného fondu dm prispel k zrealizovaniu pozitívnej zmeny v školskom areáli. Vytvorili sme nové náučné panely, živé steny. Prostriedky sme použili na nákup exteriérového smetného koša na triedený zber, ďalej sme kúpili náučnú interaktívnu tabuľu ROTEN mini STROMY PEXESO javor, lipa, jarabina, breza, smrekovec, borovica, borievka. Obnovili sme bylinnú špirálu s bylinkami, nakúpili dreviny do školského arboréta, postavili sme hmyzí domček, vysadili motýliu a včeliu lúku s rôznymi druhmi lúčnych kvetov. Zakúpili sme vyvýšené záhony s jahodami a liečivé rastliny rakytníky. Máme nádoby na dažďovú vodu, lekná, rybky, rastliny v jazierku a krhly na polievanie. Na realizácii sa podieľali deti materskej školy, žiaci základnej školy a školského klubu detí spolu s vyučujúcimi a zamestnancami v ZŠ s MŠ Pohorelá, aj zamestnancami dm drogérie, rodičmi a priateľmi školy, obecným úradom v Pohorelej.

Naša škola disponuje krásnym areálom v srdci Nízkych Tatier, v čom vidíme veľký potenciál na aktívnu edukáciu žiakov v oblasti environmentálnej výchovy. Vďaka realizácii tohto projektu má škola oddychové a učiace sa školské prostredie pre žiakov, deti mládež, zamestnancov a širokú verejnosť. Všetci môžu využívať benefity projektu na vychádzkach, vyučovacích hodinách, prestávkach a pri oddychových činnostiach, čím sa posilní ich vzťah k okolitej prírode.

Okrasnú prírodnú záhradu deti a žiaci polievajú, plejú, rozoznávajú rôzne dreviny a byliny. Rozsiahly školský areál žiaci čistia, vysádzajú stromy, kry, kvety. Žiaci vymýšľajú rôzne príšerky, ktoré separujú odpad a kreatívne ich stvárňujú výtvarnými nápadmi za pomoci vyučujúcich. Do budúcna plánujeme celoročnú starostlivosť o novovysadené aj existujúce rastliny v arboréte, komunitnej záhrade, motýlej a včelej lúke a bylinkovej špirále, pozorovanie hmyzieho domčeka, kŕmenie rybiek v jazierku, realizovanie výučby v ekoučebni s využitím všetkých prvkov komunitnej záhrady a „Steny, pouč ma!“. V priebehu celého školského roka plánujeme so žiakmi pracovať s danými témami a zverejňovať všetky práce na náučnej stene a obmieňať ju, aby mohli všetci žiaci zažiť pocit úspechu vystavením svojej práce. Z dôvodu veľkého areálu školy vidíme stále priestor na rozšírenie prvkov a ďalšiu revitalizáciu objektu s environmentálnym zameraním.

Ďakujeme za pomoc pri realizácii projektu všetkým zúčastneným!

                                                              Mgr. Erika Bialiková, Ing. Katarína Kanošová