Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Beseda „Viac ako Ni(c)k“

V dňoch 7.11.2023 a 8.11.2023 sa na našej škole konala prezentácia Národnej linky na pomoc deťom v ohrození „Viac ako Ni(c)k“ pre žiakov 2.stupňa našej školy v triedach V.A, VI.A, VII.A, VIII.A a IX.A.
Pracovníčka Úpsvar Brezno Ing. Veronika Matisová našim žiakom pútavou formou predstavila túto linku pomoci deťom v ohrození. Oboznámila žiakov s možnosťami využitia tejto linky prostredníctvom moderných technológií s dôrazom na zachovanie anonymity.
Národná linka na pomoc deťom VIAC AKO NI(C)K zrealizovala už viac ako 400 chatov. Je založená na štyroch základných pravidlách: súkromie, dôvera, riešenia a zodpovednosť.
Vyškolení odborníci dokážu prostredníctvom bezplatnej online komunikácie poskytnúť deťom rýchlu a adresnú pomoc, poradenstvo alebo podporu. Spojiť sa s nimi je možné cez chat na webovej stránke www.viacakonick.sk alebo cez mobilnú aplikáciu. Výhodou týchto nastavení  je predovšetkým jednoduché ovládanie, dostupnosť a tiež funkcia rýchleho zatvorenia, teda okamžitého ukončenia komunikácie a vymazanie histórie. Dieťa, ktoré sa cíti byť ohrozené, sa rovnako môže zveriť so svojím problémom a žiadať o pomoc aj  prostredníctvom e-mailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk.
Sociálna izolácia, šikana, samota, ale aj vzťahové otázky. To sú situácie, s ktorými sa deti najviac obracajú na Národnú linku na pomoc deťom VIAC AKO NI(C)K. Tá im podáva pomocnú ruku už 7 mesiacov. Cieľom bezplatnej linky VIAC AKO NI(C)K je pomáhať nepretržite, aby sa na ňu deti mohli s dôverou kedykoľvek obrátiť a nájsť riešenie ich situácie. Práve preto funguje 24 hodín denne/7 dní v týždni.

Mgr. Marianna Kalmanová