Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

BUBNOVAČKA 2023

 

 

 

 

 

 

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Práve preto sa naša škola zapojila do projektu BUBNOVAČKA 2023. BUBNUJEME, ABY BOLO DETI LEPŠIE POČUŤ! V tento deň si žiaci a učitelia našej školy priniesli hrnce, bubny, fľaše, vedrá  a iné rôzne nástroje, aby mohli všetci čo najhlasnejšie bubnovať.  Bubnovanie zaznievalo našou školou cez tretiu a štvrtú vyučovaciu hodinu v pondelok 20.11.2023. Do bubnovania sme sa zapojili už po druhýkrát, a opäť si spoločne v rovnakom čase pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý! Zapájame sa nielen bubnovaním, ale dôležitosť témy ochrany detí pred násilím a včasnej prevencie podporujeme aj rozhovormi, diskusiami, počúvaním podcastov, či malými spoločnými projektmi v triedach.

Za väčšiu ochranu a detstvo bez násilia sa spojilo takmer 220 000 detí a dospelých od Ašu po Čiernu nad Tisou.

Kto stojí za Bubnovačkou?

Ticho deti pred násilím neochráni! Ochrana pred násilím a prevencia násilia musí riešiť nahlas, komplexne a koordinovane. Ticho nič nerieši. Desiaty ročník podujatia „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2023!“ sa konal na Slovensku pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a v Čechách pod záštitou prezidenta Českej republiky Petra Pavla a Evy Pavlovej, prvej dámy.

Organizátori podujatia, Centrum Slniečko, n.o.Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch a Centrum Locika, z. ú. v ďakovnom liste píšu, že vnímajú desiaty ročník ako výnimočný. „Počet zapojených dosiahol počet, takmer rovnaký, ako počet za deväť predchádzajúcich ročníkov. Naprieč dvomi krajinami bubnovalo 220 000 detí. Zapojenie nielen škôl, ale zástupcov miest, firiem, organizácii, polície, verejnosti, … nám jasne ukazujú, že téma ochrany detí pred násilím je dôležitá.  Veríme, že tisícky zapojených detí bolo dostatočné „hlučných“, aby ich počuli aj tí, ktorí rozhodujú o živote detí bez detí! Pretože len dôsledné rešpektovanie a napĺňanie všetkých článkov Dohovoru o právach dieťaťa na všetkých úrovniach, je cestou, ako pre deti vytvoriť bezpečný priestor pre detstvo bez násilia“, zhrnuli organizátori.

Akciu na našej škole zorganizoval žiacky parlament a Mgr. Henrieta Pocklanová.

# týkasamato #bezmodrín #celeslovenskocelecesko

 


 

Koordinátor žiackeho parlamentu:

Mgr. Henrieta Pocklanová, Sociálny pedagóg