Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Olympiáda z anglického jazyka – okresné kolo

Dňa 17.1.2024 sa konalo okresné kolo olympiády z anglického jazyka v Brezne.

5.miesto v kategórii mladších žiakov 1A obsadila Magdaléna Kanošová, žiačka 7.A našej školy v konkurencii 14 najlepších žiakov z dvanástich škôl nášho okresu ako úspešný riešiteľ.

V kategórii starších žiakov 1B obsadila Alžbeta Bodnáriková výborné 3. miesto v konkurencii 14 najlepších žiakov z nášho okresu ako úspešný riešiteľ.

Konkurencia bola veľká a úlohy veľmi náročné. Olympiáda pozostávala z písomnej časti, a to: gramatickej, slovnej zásoby,  čítania s porozumením a počúvania s porozumením, pričom úlohy boli časovo limitované, a ústnej časti, a to: role play a picture story, kde príbeh museli vymyslieť na základe nie jedného, ale šiestich obrázkov.

Obom žiakom srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Mgr. Marianna Kalmanová