Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Všetkovedko 2023/2024

Žiaci 1. stupňa sa aj tento školský rok mohli zúčastniť vedomostnej súťaže Všetkovedko. Súťaž je zameraná na všeobecný prehľad v oblasti slovenského jazyka, matematiky, prírodovedných vied a anglického jazyka. Samotná súťaž sa uskutočnila 28.11.2023.

Z našej školy sa súťaže zúčastnilo 22 žiakov. Za dosiahnuté výsledky boli odmenení titulom „Všetkovedkov učeň“: Ján Siman, Abigail Suchánková , Adela Baksová z 1. A triedy, Rebeka Maťušová a Samuel Bošeľa z 2. A triedy, Jana Birková, Kristína Bošeľová, Rastislav Ráši , Kristián Kalman, Daniel Medvegy a Martin Jánoška z 3. A triedy.

Titul „Všetkovedko“ získali: Marko Ďubúr, Gabriel Pálus, Peter Šramko, Simona Vojtková, Daniela Turčanová a Petra Simanová z 1.A triedy, Šimon Polák z 2.A triedy, Iveta Halušková a Adam Rochovský z 3.A triedy, Alexander Baksa a Martin Turčan zo 4.A triedy.

Všetci zúčastnení boli obdarovaní diplomom a drobnou odmenou. Osobitnú pochvalu si zaslúžia prváčky Danielka Turčanová a Petra Simanová, ktoré sa umiestnili s ďalšími deťmi s plným počtom bodov na 1. mieste v rámci Slovenska.

Verím , že budúci rok nájdu odvahu aj ďalší žiaci a zmerajú si sily s ostatnými žiakmi.

Mgr. Mária Huťová