Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Lyžiarsky výcvik 2022

„Hurá, lyžiarsky!“ mohli opäť zvolať žiaci 7. a 8. ročníka a spolu s nimi aj inštruktori Mgr. Jozef Šajša, Mgr. Andrea Kriaková a pedagogický dozor Bc. Erika Tereková. Lyžiarsky výcvik sa konal v dňoch od 14.2.2022 do 18.2.2022 v SKI Resort Levočská Dolina. Prebiehal v dĺžke 6 hodín denne podľa vopred vypracovaného plánu pod vedením

14. ročník Dejepisnej olympiády

Konfucius povedal: „Múdrym som sa nenarodil. To iba usilovným štúdiom minulosti som začal rozumieť prítomnosti.“ Aj medzi našimi žiakmi sú takí, ktorí si obľúbili históriu a v štúdiu minulosti sa snažia pochopiť prítomnosť a budúcnosť. Svoje vedomosti dokázali na dejepisnej olympiáde. Do okresného kola postúpili víťazky školského kola – Júlia Kanošová  a Alžbeta Bodnáriková zo

EXPERT geniality show

„Ak uspejete iba raz, môže to byť náhoda. Pokiaľ uspejete dvakrát, môže to byť šťastie. Pokiaľ uspejete trikrát, tak vďaka usilovnosti a pracovitosti.“ Týmto heslom sa riadili aj niektorí naši experti, ktorí sa do súťaže zapojili viackrát. Vedomostná súťaž EXPERT geniality show je už každoročne jedinečnou príležitosťou porovnať svoje vedomosti a všeobecný rozhľad so žiakmi iných

Vyučovanie obnovené od pondelka 14.02.2022

Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že vyučovanie bude od pondelka 14.02.2022 prebiehať v normálnom prezenčnom režime. Žiadame, aby ste svoje deti pred nástupom do školy doma otestovali antigénovými samotestami na ochorenie COVID-19. Ďakujeme za porozumenie.   Odporúčame Vám monitorovať zdravotný stav detí, v prípade zhoršenia resp. podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 využite doručené antigénové

Darujte 2 % z dane pre našu školu v Pohorelej

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia našich žiakov, priaznivci našej školy. Blíži sa ročné zúčtovanie a možnosť poukázať 2% (3%) dane mimovládnym organizáciám. Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie uvedených 2% (3%) dane našej škole  prostredníctvom občianskeho združenia OPORA Pohorelá. Vopred Vám ďakujeme za Vašu podporu, ak sa rozhodnete poukázať 2% dane nášmu subjektu. Na

77. výročie oslobodenia obce Pohorelá

29. 01. 1945 V tento deň bola naša obec oslobodená a v slobode a mieri žije 77 rokov. Je to udalosť, ktorá sa natrvalo vryla do pamäte a sŕdc nás všetkých. 29.01. 2022 obec Pohorelá a Základná organizácia zväzu protifašistických bojovníkov Partizánskej brigády Jánošík zorganizovali spomienkovú slávnosť kladenia venca k pamätníku padlých v I. a

Oznámenie o výsledku pracovného pohovoru „Pomocný vychovávateľ v MŠ“

Oznámenie o výsledku z pracovného pohovoru na obsadenie pozície  pomocný vychovávateľ v materskej škole ZŠ s MŠ Pohorelá   Dátum vyhlásenia výberového procesu: 24. 01. 2022 Dátum a miesto konania pohovoru: 31.01.2022, 14:30 hod. v jedálni ZŠ s MŠ Pohorelá Pracovné pozície obsadzované výberovým procesom:  „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“– 100% úväzku.   Členmi výberovej komisie boli: Predseda komisie: Mgr. Jozef Šajša,

Zatvorenie triedy VI.A z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19

Riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že na základe  Školského semafóru  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 mimoriadne prerušuje vzdelávanie v triede VI.A v ZŠ. Žiaci tejto triedy zostávajú od pondelka 31.01.2022 v 5-dňovej domácej karanténe (počíta sa od soboty 29.01.2022 do 03.02.2022) a prechádzajú na dištančné vzdelávanie podľa pokynov triednej učiteľky, resp. vedenia školy a ostatných vyučujúcich.

Zatvorenie triedy VIII.A z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19

Riaditeľ ZŠ s MŠ Pohorelá oznamuje, že na základe  Školského semafóru  z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 mimoriadne prerušuje vzdelávanie v triede VIII.A v ZŠ. Žiaci tejto triedy zostávajú od pondelka 24.01.2022 v 10-dňovej domácej karanténe (počíta sa od soboty 22.01.2022) a prechádzajú na dištančné vzdelávanie podľa pokynov triednej učiteľky, resp. vedenia školy a ostatných vyučujúcich. Prezenčné vyučovanie