Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Siedme ,,Športové zápolenie“

Stredajšie slnečné popoludnie 29.5.2024 patrilo žiakom prvého stupňa, ktorí sa zúčastnili siedmeho ,,Športového zápolenia“. Zúčastnilo sa ho 23 žiakov súťažiacich v dvoch kategóriách – žiaci 1. a 2. ročník a žiaci 3. a 4. ročník. Žiaci sa po zahriatí tela a rozcvičke oboznámili s prvou disciplínou, ktorou bol prekážkový beh. Pozostával z lezenia po rebrinách, behu

Medzníky II. svetovej vojny

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Brezne opäť pripravil okresné kolo vedomostnej súťaže Medzníky II. svetovej vojny pre žiakov základných škôl a 8–ročných gymnázií. Súťaž sa konala 28. 05. 2024 a zúčastnilo sa jej 5 škôl z okresu Brezno. Našu školu úspešne reprezentovalo družstvo žiačok 8. a 9. ročníka – Alžbeta Bodnáriková, Viktória Gažúrová

Spolupráca ŠKD s Denným centrom seniorov Pohorelá

Naša škola je obklopená krásnym prostredím, z ktorého čerpajú všetci žiaci aj pedagógovia. V školskom klube detí využívame hlavne priestory, ktoré sú pod 4. pavilónom – lúka, na ktorej sa hráme rôzne pohybové hry a Eko-učebňa, ktorá nám umožňuje skĺbiť výučbu s prírodou alebo úkryt pred slnkom a dažďom, keď trávime spoločné chvíle mimo oddelenia.

3. ročník regionálnej súťaže Moja obec

Dňa 22. mája 2024 sa konal 3. ročník súťaže Moja obec s témou Rok na dedine – zvyky a tradície, ktorú zorganizovala naša ZŠ s MŠ v Pohorelej vďaka vedeniu školy, obetavému organizačnému tímu metodického združenia a nepedagogických zamestnancov, kolektívu školskej jedálne, zriaďovateľovi a sponzorom. Hoci aj tento ročník privítal súťažiacich a hostí upršaným počasím,

Projekt z nadačného fondu dm drogerie v Nadácii Pontis

Základnej škole s materskou školou Pohorelá sa znova podarilo získať 4 849,52 € z Nadačného fondu dm drogérie v Nadácii Pontis na projekt Stena, pouč ma 2! Cieľom projektu je pokračovanie v revitalizácii školského areálu s dôrazom na udržateľnosť a ekológiu. Dátum začatia projektu je 01.04.2024 a všetky práce by sa mali ukončiť do 30.09.2024. Areál školy je

Deň Matiek 2024 v Pohorelej – Srdcia plné lásky a hudby

V popoludňajších hodinách, 12. mája 2024 sa amfiteáter v malebnom dedinke Pohorelá naplnil vďačnosťou a oslavou. Deň Matiek bol tento rok výnimočný nielen pre svoj bohatý program, ale aj pre srdcia plné lásky, ktoré sa tu zišli. Úvodným slovom zaujali Natálka Tešlárová a Saška Puškárová, ktoré s gráciou a šarmom sprevádzali celý program. Ich teplé

Meteorologická stanica Telgárt – exkurzia

Dňa 3.5.2024 sa žiaci 5. a 6. ročníka zúčastnili exkurzie v meteorologickej stanici v Telgárte. Exkurzia začala v dôležitej časti, a to v záhrade, kde nám pán Peter Halaj ukázal, pomenoval a vysvetlil činnosť jednotlivých prístrojov. Informoval nás tiež o meraniach, ktoré sa vykonávajú v priebehu dňa. Následne sme sa presunuli do vnútorných priestorov, kde nám ukázal prístroje,

Dejepisná olympiáda – Krajské kolo

Aj v tohtoročnom krajskom kole dejepisnej olympiády v Banskej Bystrici, preukázala skvelé vedomosti z dejepisu víťazka okresného kola Alžbeta Bodnáriková, ktorá reprezentovala našu školu. Okrem učiva príslušného ročníka a regionálnej histórie sa tento rok úlohy olympiády sústredili na spoznávanie interiéru, exteriéru a histórie slovenských hradov a zámkov. V jej kategórii si vedomosti overilo 26 súťažiacich.

Zápis detí do materskej školy od 2. mája 2024

Zápis detí do materskej školy sa bude konať od 02. mája 2024 do 10. mája 2024 vyplnením priloženého elektronického formulára Prihláška do materskej školy (sprístupnená bude od 02.05.2024).   Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy môžu podať rodičia dvoj až šesťročných detí.   Rodič dieťaťa (zákonný zástupca) je povinný prihlásiť svoje dieťa na povinné