Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Dopravná výchova na I. stupni

Je apríl. Počasie sa začína pomaly vylepšovať a na cestách čoraz častejšie vidíme chodcov i cyklistov, ktorí sa stávajú každodennými účastníkmi cestnej premávky. Hoci dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania detí na školách, množstvo dopravných nehôd spôsobených deťmi v mladšom školskom veku rastie. O potrebe zvyšovať zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách nám prišiel

Deň Zeme 2022

Od roku 1970 si 22. apríla pripomíname Deň Zeme, ktorý vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. V tento deň žiaci nesedeli v laviciach, ale zobrali hrable, fúriky, lopaty, metly a pustili sa do čistenia a zveľaďovania areálu školy. Ďakujeme každému, kto sa do akcie pripojil!          

Excelentné 2. miesto našej žiačky – Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku je súťaž pre talentovaných žiakov, ktorej cieľom nie je testovať rečové zručnosti a jazykové schopnosti žiakov na základe učebných osnov. Vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, odborne garantovaná Slovenskou komisiou Olympiády v anglickom jazyku v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov angličtiny, Britskou radou a s Veľvyslanectvom USA v Bratislave.   Dňa 8.2.2022 sa konalo krajské

Zápis žiakov do 1. ročníka základnej školy

Vážení rodičia, slávnostný zápis detí do prvého ročníka ZŠ pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční 12. apríla 2022 o 15: 00 hod. v priestoroch školskej jedálne ZŠ s MŠ Pohorelá. Zápisu sa zúčastnia deti v sprievode rodiča. Rodič dieťaťa (zákonný zástupca) je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ak

Horehronská valaška 2022

Po dvoch dlhých rokoch začal opäť pracovať DFS Mladosť Pohorelá. V nedeľu 3.4.2022 sa súboristi zúčastnili regionálnej súťaže o Horehronskú valašku v Telgárte. Napriek tomu, že sme nezískali hlavnú cenu-Horehronskú valašku, všetci predviedli výborné výkony a  získali hodnotné umiestnenia. Spevácka skupina sa umiestnila v striebornom pásme, strieborné pásmo získal aj Radoslav Pokoš v hre na

Zábavný 1. apríl v našej škole

Všetci poznáme, že prvý apríl sa považuje za bláznivý deň, kedy drobný žartík nezaškodí. Posledné obdobie však nebolo veľmi naklonené zábave, vtipu a humoru. Ale teraz prišiel čas zmeniť to! Žiacky školský parlament vyhlásil Tematický deň rozprávok, filmov a seriálov. Úlohou žiakov bolo, aby sa v piatok 1. 4. 2022 ako trieda obliekli za spoločný

PYTAGORIÁDA – okresné kolo

Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie sa tak skladá z dvoch zložiek, z bodov za správnosť (minimálne 10 z 15 bodov) a z bodov za čas (za každé ušetrené 4 minúty sa pridelí 1 bod). Tento

Hviezdoslavov Kubín – regionálne kolo

Dňa 25. marca 2022­­­ sa uskutočnilo regionálne kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavovho Kubína v Banskej Bystrici v Základnej škole na Moskovskej ulici. Postupujúci žiaci z okresného kola, a to Lucia Gandžalová, Bianka Tlučáková a Matej Tešlár bojovali o postup do krajského kola v II. a v III. kategórii. Bohužiaľ deň pred súťažou ochorel Boris Vasil, ktorý sa súťaže nemohol zúčastniť. Žiaci sa

ROBOTIST

Naša škola získala z projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá, rekonštrukciou a zlepšením technického vybavenia jazykových, odborných a prírodovedných učební“ 8 ks robotov vyrobených v spoločnosti Artec Blockrobo. 4 ks sú otáčajúce sa roboty a 4 kusy sú transformujúci sa robot. Ku každému robotovi je aj USB kľúč, ktorým sa pripojil

Šaliansky Maťko

V stredu, 2. marca 2022, sa uskutočnila súťaž Šaliansky Maťko, ktorá sa konala v Centre voľného času v Brezne. Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského sa od svojho vzniku v roku 1991 vyprofilovala na významnú a celoslovensky veľmi dobre známu súťaž v prednese slovenských povestí. Našu školu reprezentovali tri žiačky Bianka Boháčová z 3.A triedy, Magdaléna Kanošová