Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Piate ,,Športové zápolenie“

Po jarných prázdninách 28. februára 2024 sa žiaci 1. stupňa znova stretli na ,,Športovom zápolení “. Zúčastnilo sa ho 28 žiakov. O zahriatie a rozcvičenie tela všetkých súťažiacich sa postaral náš stály priateľ školy Radko Terek. Žiaci súťažili v dvoch disciplínach.

1. disciplína: Vytrvalostný beh
Víťazi prvej disciplíny:
1. A: Tomášková Sofia, Baksová Adela, Pálus Gabriel, Šluch Oliver, 2. A: Anderková Simona, Polák Šimon, Liashkovych Nazar, Kiryk Daniel, 2. B: Grlačková Veronika, Šándorová Nina, Pohlod Samuel, Mihálik František, Cibuľa, Oliver, Bartoš Samuel, 3. A: Pavlovská Kristína, Harvanová Michaela, Pinčiar Kristián, Vojtko Matúš, 4. A: Šarišský Nikolas, 4. B: Miháliková Stanislava, Pačajová Viktória, Pačajová Dominika, Pokošová Rozália, Mihálik Jakub

2. disciplína: Februárový prekážkový beh
Víťazi druhej disciplíny:
1. – 2. ročník-dievčatá
1. miesto: Anderková Simona, 17,50 s
2. miesto: Tomášková Sofia, 19,72 s
3. miesto: Baksová Adela, 19,75 s
1. – 2. ročník-chlapci
1. miesto: Polák Šimon, 13,50 s – najlepší výsledok žiakov
2. miesto: Pálus Gabriel, 16,00 s
3. miesto: Pohlod Samuel, 16,13 s
3.-4. ročník-diavčatá
1. miesto: Pavlovská Kristína, 16,83 s – najlepší výsledok žiačok
2. miesto: Pokošová Rozália, 17,81 s
3. miesto: Bartošová Vanesa, 18,06 s
3.-4. ročník-chlapci
1. miesto: Šarišský Nikolas, 15,06 s
2. miesto: Vojtko Matúš, 15,26 s
3. miesto: Pinčiar Kristián, 16,44 s

Tento športový deň bol plný úsmevu, radosti, súťaživosti a tiež nového zážitku. Poďakovanie za zabezpečovanie súťaže patrí Mgr. Ivane Datkovej, Radkovi Terekovi a žiačkám 5.B triedy. Gratulácia patrí všetkým zúčastneným žiakom za ich bojovnosť a vytrvalosť, ktoré predviedli pri zdolávaní obidvoch disciplín. A samozrejme nezabúdame na víťazov a ich super výkony – ,, Blahoželáme! “  Tešíme sa na marcové zápolenie !

 Mgr. Žaneta Holková