Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Celoškolské rodičovské združenie s voľbou nového predsedu

Vo štvrtok 19.04.2018 o 15:30 hod. sa v priestoroch školskej jedálne uskutočnilo celoškolské stretnutie rodičov žiakov ZŠ.

Hlavným bodom programu bola voľba nového predsedu Rodičovského združenia pri základnej škole v Pohorelej.
Doterajší predseda pán Sedmák bude končiť svoje pôsobenie vo funkcii k 31.08.2018 z dôvodu ukončenia členstva v združení (jeho syn končí školskú dochádzku v našej škole a následne zákonnému zástupcovi automaticky končí členstvo v združení).
Jediným navrhnutým kandidátom bola pani Marianna Gandžalová, ktorá s kandidatúrou súhlasila. Následne bola zvolená všetkými prítomnými za novú predsedníčku Rodičovského združenia pri základnej škole v Pohorelej so začiatkom činnosti od 1.9.2018.

Následne sa v kmeňových triedach konali triedne schôdzky a potom mali rodičia príležitosť konzultovať prospech a dochádzku žiakov so všetkými vyučujúcimi.

Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy