Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

Zápis do 1. ročníka základnej školy sa uskutočnil v stredu 11. apríla 2018 o 15:00 hod.
v priestoroch školskej jedálne ZŠ s MŠ Pohorelá.

Týkalo sa to predškolákov, ktorí do 1. septembra 2018 dovŕšia šiesty rok veku (narodení od 1.9.2011 do 31.8.2012) alebo majú odklad povinnej školskej dochádzky a ich trvalý pobyt je v obvodoch obcí Pohorelá a Vaľkovňa.

V prípade záujmu veľmi radi v našej škole privítame aj deti z iných obcí.

K zápisu si zákonný zástupca dieťaťa prinesie:
-rodný list dieťaťa alebo jeho kópiu,
-zdravotný preukaz poistenca dieťaťa alebo jeho kópiu,
-platný občiansky preukaz zákonného zástupcu,
-vyplnené dokumenty doručené od ZŠ,
-v prípade potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa,
-15 € na moju prvú knihu a školské potreby