Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Deň učiteľov 2018

V stredu predpoludním, dňa 28. marca 2018, nás prišli navštíviť učitelia, ktorí na našej škole učili dlhé roky predtým. Privítali sme Mgr. Máriu Šulejovú, Mgr. Evu Návoyovú, Mgr. Danicu Schillerovú, Mgr. Ruženu Chlebušovú, Mgr. Elenu Kršňákovú, Mgr. Soňu Šajšovú, Mgr. Alicu Maťúšovú a Annu Lakandovú. Prítomná bola aj pani starostka Ing. Jana Tkáčiková.

Porozprávali nám o svojich školských zážitkoch hneď potom, ako im súčasní žiaci z tretieho, štvrtého, ôsmeho a deviateho ročníka pripravili program. Tú stredu v jedálni odzneli rôzne básne, piesne a rozozvučali sa i hudobné nástroje ako husle či klavír. Žiaci si pre učiteľov pripravili otázky a rozosmiali ich rôznymi poznámkami, s ktorými sa v žiackych knižkách stretol už asi nejeden z nás.

Celý deň ubiehal pohodovo a príjemne. Učitelia boli pohostení výborným jedlom, kávou, zákuskom a vynikajúcimi jednohubkami s rôznymi nátierkami. Po obede sa stretli s terajšími učiteľmi a porozprávali sa o zážitkoch z učiteľskej profesie.

Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Skladanej, PaedDr. G. Kanošovej, Mgr. L. Vaculčiakovej a Mgr. M. Krupovej za prípravu programu.