Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Medzníky II. svetovej vojny

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Brezne opäť pripravil okresné kolo vedomostnej súťaže Medzníky II. svetovej vojny pre žiakov základných škôl a 8–ročných gymnázií.

Súťaž sa konala 14. 3. 2018 a zúčastnilo sa jej 10 škôl z okresu Brezno.
Našu školu úspešne reprezentovalo družstvo žiakov 8. ročníka – Marek Medveď, Silvia Ševcová, Róbert Tlučák. Žiaci riešili úlohy o najdôležitejších udalostiach 2. svetovej vojny, SNP a národnooslobodzovacieho boja.

Napriek tomu, že súťažné úlohy boli náročné a konkurencia veľká, naši žiaci obsadili veľmi pekné 3. miesto. Súťažiacim srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Pre zúčastnených žiakov a ich pedagógov je pripravený zájazd do Múzea SNP v Banskej Bystrici, do národnej kultúrnej pamiatky Kalište a k pamätníku v Nemeckej.

Výsledky okresného kola vedomostnej súťaže Medzníky 2. svetovej vojny:

Por. Škola Body
1. ZŠ s MŠ Predajná 39
2. ZŠ s MŠ Karola Rapoša Brezno 36
3. ZŠ s MŠ Pohorelá 36
4. ZŠ s MŠ Brezno, Pionierska 2 35
5. ZŠ Heľpa 33
6. ZŠ Jaroslava Simana Valaská 31
7. ZŠ Polomka 30
8. ZŠ Jánošovka Čierny Balog 29
9. Spojená škola Pohronská Polhora 27
10. Gymnázium Jána Chalupku Brezno 17

Poradie na druhom a treťom mieste pri rovnakom počte bodov bolo určené
doplnkovými otázkami.

Ing. Anna Pravotiaková