Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Šachový turnaj

Dňa 21. apríla 2018 sa v Centre voľného času uskutočnil už 20. ročník šachového
turnaja
.

Z našej školy sa zúčastnili dvaja žiaci Róbert Tlučák a Miroslav Dudáš.
V žiackej kategórii sa umiestnili na 1. mieste Róbert Tlučák a na 2. mieste Miroslav Dudáš.

Obom žiakom prajeme veľa matov a veľa šťastia v ďalších turnajoch!
Ďakujeme pánovi Jozefovi Kanošovi za prípravu žiakov na súťaž.