Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Deň narcisov v Pohorelej

V piatok, 13. apríla 2018, sa uskutočnil 22. ročník Dňa narcisov, jedinej verejno-prospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine.
Aj v našej obci sa práve v tento deň 7 dobrovoľníkov pristavilo pri Vás a ponúkli Vám narcis – symbol zbierky.

Liga proti rakovine tak ako každý rok aj teraz, oslovila so žiadosťou o spoluprácu Základnú školu s materskou školou a poskytli 107 kusov narcisov. Dobrovoľníci z radov žiakov 8. ročníka – Vladimír Gavura, Janka Halušková, Janka Kamzíková, Marek Medveď, Silvia Ševcová, Róbert Tlučák a Štefan Trčan ponúkali kvety na najfrekventovanejších miestach v obci a v škole. Pomoc s prepravou žiakov do Pohorelskej Maše ochotne poskytol pán Jozef Ševc.

Svojím dobrovoľným finančným príspevkom ste prejavili spolupatričnosť a zároveň sa rozhodli pomôcť tým, ktorí s ochorením bojujú. Pridanie sa k myšlienke a posolstvu Dňa narcisov prinieslo v Pohorelej výnos vo výške 235,72 eur.

Liga proti rakovine ďakuje všetkým prispievateľom, dobrovoľníkom, a verejnosti za prejavenú podporu!!!

Ing. Anna Pravotiaková