Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Biblická olympiáda

Dňa 24. apríla 2018 sa v konferenčnej sále biskupského úradu v Rožňave konalo Diecézne kolo biblickej olympiády.

Súťaže sa zúčastnili víťazné trojčlenné družstvá z dekanátnych kôl, v kategóriách základné a stredné školy. Olympiády sa zúčastnili žiaci Matej Tešlár, Róbert Tlučák, Bianka Tlučáková a Dominika Hrčáková, ktorí skončili na 5. mieste.

Žiaci súťažili aj vo výtvarnej súťaži, kde sme získali:
1. miesto Janka Kamzíková z 8.A
2. miesto Silvia Ševcová z 8.A
3. miesto Matej Tešlár z 5.A.

Ďakujeme p. farárovi Mgr. I. Greňovi, Mgr. R. Kantorisovej a Mgr. M. Skladanej za prípravu žiakov na súťaž!