Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Kukučínova literárna Revúca

Vyhodnotenie súťaže Kukučínova literárna Revúca sa konalo 25. apríla 2018.
Súťaž bola venovaná všetkým školám, ktoré sa zúčastnili 14. ročníka celoslovenskej súťaže pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ.

Celkovo bolo do tohto ročníka zaslaných 154 literárnych prác od 103 autorov. Z toho 56 próz od 53 autorov a 98 básní od 50 autorov.
Kvantitou to bol opäť teda silný ročník. Dobré je, že nielen kvantitou, ale aj kvalitatívne to bol veľmi silný a zároveň aj úrovňou veľmi vyrovnaný ročník, čo nebol po minulé roky taký častý jav. Opäť sa objavili „zdravé“ literárne pokusy v poézii, aj próze.

Vyrovnanosť bola tohto roku hlavne v zlatom a striebornom pásme v oboch umeleckých kategóriách. Naša žiačka Janka Halušková z 8.A triedy vyhrala bronzové pásmo v kategórii próza.

Ďakujeme p. uč. Mgr. M. Krupovej za organizáciu a prípravu žiačky na súťaž.