Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

KAŽDÝ DEŇ je deň zeme

Slovenské banské múzeum – GALÉRIA JOZEFA KOLLÁRA v Banskej Štiavnici, BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – pracovisko Banská Štiavnica, Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, Mesto Banská Štiavnica vyhlásili XX. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS so zameraním na ochranu prírody a environmentálnu výchovu – téma ročníka:

KAŽDÝ DEŇ je deň zeme

Téma veľkým aj malým autorom otvárala priestor na výtvarné uvažovanie o prírode a našom vzťahu k nej. Odborníci odhadujú, že zem má 4,5 miliardy rokov – 1642,5 miliárd dni…. Príroda poskytuje človeku domov, priestor a zdroje na každodenný život. Zdá sa, že na to bezohľadne zabúdame.
Čo môžeme urobiť každý deň? Triediť odpad, recyklovať, byť všímavý k zraniteľnosti prírody.
Alebo len tak žasnúť nad krásou, silou a energiou prírody! KAŽDÝ DEŇ je deň zeme.

Súťaž bola vyhlásená pre vekové kategórie :
1. deti MŠ
2. žiaci I. stupeň ZŠ
3. žiaci II. stupeň ZŠ
4. žiaci I. stupňa ZUŠ
5. žiaci II. stupňa ZUŠ
6. študenti SŠ, VŠ, zahraničné školy a dospelí

Naši šikovní škôlkari získali za svoje práce čestné uznanie!
Srdečne blahoželáme!

PaedDr. Dagmar Krupová