Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Zber papiera v škole

ZŠ s MŠ Pohorelá vyhlasuje
ZBER PAPIERA
v termíne od 24. apríla do 27. apríla 2018
Starý papier a kartón prineste zviazaný na parkovisko pod hlavným pavilónom
v utorok, štvrtok a piatok v čase od 16:00 do 18:00 hod.

Najlepší jednotlivci a triedy budú odmenení.