Základná škola s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

Plenárne rodičovské združenie 09.10.2018

Riaditeľstvo školy a Rodičovské združenie pri základnej škole v Pohorelej zorganizovalo pre všetkých rodičov plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutočnilo dňa 09.10.2018 o 15.30 hod. v priestoroch školskej jedálne ZŠ s MŠ Pohorelá.

Po zasadnutí sa uskutočnili triedne rodičovské združenia s voľbou triednych dôverníkov.